Úkoly

GŘ AGRI vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Z 10 politických priorit Komise přispívá GŘ AGRI k těmto prioritám:

Plán řízení s podrobným popisem cílů, činností a zdrojů

Zpráva o činnosti uvádějící úspěchy dosažené v uplynulém roce, předložené iniciativy a použité zdroje

Roční pracovní program Komise

Kontakt