Zakres obowiązków

  • obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń i dodatków
  • zwrot kosztów dla ekspertów i zwrot kosztów podróży służbowych
  • zarządzanie ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem od wypadków
  • obliczanie i wypłacanie emerytur
  • obliczania i wypłacanie świadczeń dla bezrobotnych

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

Kontakt