Bevoegdheden

  • salarissen en toelagen van personeel berekenen en betalen
  • onkosten van experts en voor dienstreizen vergoeden
  • ziekte- en ongevallenverzekering beheren
  • pensioenen berekenen en betalen
  • werkloosheidsuitkeringen berekenen en betalen

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

Contact