Vastuualueet

  • palkkojen ja etuuksien laskeminen ja maksaminen
  • asiantuntijapalkkioiden ja virkamatkakulujen maksaminen
  • sairaus- ja tapaturmavakuutusten hallinnointi
  • henkilöstön eläkkeiden laskeminen ja maksaminen
  • työttömyysturvan laskeminen ja maksaminen

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 182.8 KB

Yhteydenotot