Ülesanded

  • Arvutab ja maksab töötasusid ja hüvitisi
  • Hüvitab ekspertide kulud ja lähetuskulud
  • Haldab tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustuse süsteemi
  • Arvutab ja maksab töötajate pensione
  • Arvutab ja maksab töötushüvitisi

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Kontaktandmed