Pytania ogólne na temat Unii Europejskiej

 

Kontakt z Komisją Europejską

Kontakt z konkretnym działem KE

+32 2 299 11 11 w godz. 8–19 (centrala telefoniczna Komisji)

 

Wykaz działów Biura lokalne w krajach UE Biura lokalne w krajach spoza UE

Pracownicy Komisji

Znajdź pracownika Komisji Kontakty z mediami

Wizyty w instytucjach UE

Wizyty w Komisji Europejskiej Wizyty w innych instytucjach, organach i agencjach UE