Üldised küsimused Euroopa Liidu kohta

 

Võtke ühendust Euroopa Komisjoniga

Võtke ühendust asjaomase talitusega

Telefoni teel: +32 2 299 11 11 kell 9.00–18.00 Kesk-Euroopa aja järgi (komisjoni keskjaam)

 

Osakondade/talituste loetelu Kohalikud esindused ELis Kohalikud esindused väljaspool ELi

Komisjoni töötajad

Leidke töötaja Pressikontaktid

ELi institutsioonide külastamine

Euroopa Komisjoni külastamine Teiste ELi institutsioonide, asutuste ja ametite külastamine