Γενικές ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επικοινωνήστε με μια υπηρεσία

Τηλεφωνικώς +32 2 299 11 11 από 8.00 έως 19.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης (τηλεφωνικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

 

Κατάλογος υπηρεσιών Τοπικά γραφεία της ΕΕ στις χώρες-μέλη Τοπικά γραφεία σε χώρες εκτός ΕΕ

Προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βρείτε έναν υπάλληλο Υπεύθυνοι Τύπου

Επισκεφθείτε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επισκεφθείτε άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς