Общи въпроси за Европейския съюз

 

За контакти с Европейската комисия

Връзка с отдели

По телефона +32 2 299 11 11 от 8:00 ч. до 19:00 ч. централноевропейско време (телефонна централа на Комисията)

 

Списък на генералните дирекции Местни служби в ЕС Местни служби извън ЕС

Служители на Комисията

Намерете служител За контакти с медиите

Посетете институциите на ЕС

Посетете Европейската комисия Посетете други институции, органи и агенции на ЕС