Om samrådet

Samrådsperiod
15 december 2017 - 12 februari 2018
Politikområden
Miljö, Havsfrågor och fiske
Avdelningar

Målgrupp

Allmänheten, branschorganisationer, företag, forskare och experter, frivilligorganisationer, internationella organisationer och institutioner samt yrkesfiskare och deras branschorganisationer.

Syftet med samrådet

Insamling av synpunkter och uppgifter inför uppföljningen av plaststrategin när det gäller skräp i havet, särskilt engångsartiklar av plast och fiskeredskap.

Så lämnar du ditt bidrag

Om du vill delta i samrådet ska du svara på vår webbenkät.

Enkäten finns för närvarande bara på engelska men kommer att finnas på 23 officiella EU-språk från och med den 21 december. Du kan svara på vilket du vill av dessa språk men vi tar gärna emot bidrag på engelska eftersom vi då kan analysera dem snabbare.

Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner en kopia av dem.

Du kan också ladda upp underlag.

Alla inkomna bidrag kan komma att publiceras på vår webbplats. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur dina personuppgifter och svar behandlas.

Gå till frågeformuläret

Enkäten finns i EU Survey.

Innan du svarar bör du läsa de ovannämnda särskilda reglerna för skydd av personuppgifter.