Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
15 december 2017 - 12 február 2018
Oblasti
Životné prostredie, Námorné záležitosti a rybárstvo

Cieľová skupina

Vítané sú príspevky širokej verejnosti, záujmových združení, podnikov, výskumníkov a expertov, mimovládnych organizácií, medzinárodných organizácií a inštitúcií, rybárov a rybárskych organizácií.

Cieľ konzultácie

Cieľom je poskytnúť informácie, stanoviská a údaje na prípravu opatrení nadväzujúcich na stratégiu pre plasty v súvislosti s morským odpadom, najmä plastmi na jedno použitie a rybárskym výstrojom.

Spôsob predkladania príspevkov

Do tejto verejnej konzultácie sa môžete zapojiť vyplnením online dotazníka.

Dotazník je dostupný v angličtine a od 21. decembra vo všetkých 23 úradných jazykoch EÚ. Odpovedať môžete v ktoromkoľvek z týchto jazykov. Vzhľadom na možné zdržania pri prekladoch odpovedí z niektorých jazykov pripomíname, že príspevky v angličtine urýchlia spracovanie prieskumu.

Vypĺňanie dotazníka môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať neskôr. Odpovede si po odoslaní môžete stiahnuť ako kópiu.

Dotazník vám umožňuje nahrať aj písomné stanovisko.

Všetky doručené príspevky môžu byť uverejnené na internete. Pozorne si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Zobraziť dotazník

Dotazník je k dispozícii na portáli EU Survey.

Skôr, než začnete dotazník vypĺňať, prečítajte si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené vyššie.

Privacy statement-Public Consultation on Reducing Marine Litter through reduction of the leakage of single use plastic items into the environment