Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
15 Grudzień 2017 - 12 luty 2018
Dziedziny
Środowisko, Gospodarka morska i rybołówstwo
Dyrekcje

Grupa docelowa

Osoby prywatne, stowarzyszenia przedsiębiorców, przedsiębiorstwa, naukowcy i eksperci, organizacje pozarządowe, organizacje i instytucje międzynarodowe, rybacy i organizacje rybołówstwa

Cel konsultacji

Zgromadzenie informacji, opinii i danych na potrzeby przygotowania działań następczych w związku ze strategią w sprawie tworzyw sztucznych w odniesieniu do odpadów morskich, zwłaszcza przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online.

Kwestionariusz jest obecnie dostępny w języku angielskim, a wersje we wszystkich 23 językach urzędowych UE będą dostępne od 21 grudnia. Odpowiedzi można udzielać w dowolnie wybranym spośród tych języków. Ponieważ jednak konieczność tłumaczenia odpowiedzi z niektórych języków może powodować opóźnienia, zachęcamy do pisania w języku angielskim, gdyż ułatwi to przeanalizowanie odpowiedzi.

Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i powrócić do niego później. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię.

Do kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty.

Wszystkie przesłane odpowiedzi mogą zostać opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się ze specjalnym oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe respondentów i udzielone przez nich odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz jest dostępny na stronie EU Survey.

Przed udzieleniem odpowiedzi należy zapoznać się ze szczegółowym oświadczeniem o ochronie prywatności.