Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
15 december 2017 - 12 februari 2018
Thema's
Milieu, Maritieme zaken en visserij
Departementen

Doelgroep

Het grote publiek, brancheverenigingen, bedrijven, onderzoekers en deskundigen, ngo’s, internationale organisaties en instellingen, vissers en visserijorganisaties

Doel van de raadpleging

Gegevens, informatie en standpunten aanreiken met het oog op de verder invulling van de strategie tegen het zwerfvuil op zee, dat hoofdzakelijk bestaat uit niet-recycleerbaar plastic en vistuig.

Hoe kan ik reageren?

U kunt meedoen door de online-vragenlijst in te vullen.

Deze is beschikbaar in alle 23 officiële talen van de EU. Reacties zijn welkom in al deze talen. Het liefst ontvangen we uw bijdrage in het Engels, zodat er geen extra tijd nodig is om uw opmerkingen te vertalen.

U kunt altijd stoppen met het invullen van de vragenlijst en later weer doorgaan waar u gebleven was. Bij het indienen van uw bijdrage kunt u een kopie voor eigen gebruik downloaden.

U krijgt ook de gelegenheid om bijlagen te uploaden.

Uw bijdrage kan via internet worden gepubliceerd. Lees in de specifieke privacyverklaring hoe we met uw persoonsgegevens en uw reactie omgaan.

Naar de vragenlijst