Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
15 Gruodis 2017 - 12 Vasaris 2018
Temos
Aplinka, Jūrų reikalai ir žuvininkystė
Padaliniai

Tikslinė grupė

Visuomenė, verslo asociacijos, bendrovės, mokslininkai ir ekspertai, NVO, tarptautinės organizacijos ir institucijos, žvejai ir žvejybos organizacijos

Konsultacijų tikslas

Per tyrimą siekiama gauti atsiliepimų ir duomenų, į kuriuos būtų galima atsižvelgti rengiantis imtis tolesnių su Plastiko strategija susijusių veiksmų dėl į jūrą išmetamų šiukšlių, visų pirma vienkartinių plastiko gaminių ir žvejybos įrankių.

Kaip teikti atsakymus

Nuomonę per šias viešas konsultacijas galima pateikti užpildant internetinį klausimyną.

Šiuo metu klausimynas parengtas anglų kalba, bet nuo gruodžio 21 d. jis bus skelbiamas visomis 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Atsakymus galima pateikti bet kuria iš tų kalbų. Kai kuriomis kalbomis pateiktų atsakymų vertimas gali užtrukti. Jei atsakymus rašysite anglų kalba, juos apdoroti bus galima greičiau.

Bet kuriuo metu galite padaryti pertrauką ir pratęsti vėliau. Pateikus atsakymus galima parsisiųsdinti jų kopiją.

Atsakant į klausimyno klausimus galima įkelti patvirtinamuosius dokumentus.

Visi gauti atsakymai gali būti skelbiami internete. Svarbu perskaityti specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacijos, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir naudojamos nuomonės.

Rodyti klausimyną

Klausimynas pateikiamas svetainėje „EU Survey“.

Prieš atsakydami, perskaitykite specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą.