Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
15 prosinca 2017 - 12 veljače 2018
Teme
Okoliš, Pomorstvo i ribarstvo
Službe

Ciljna skupina

opća javnost, poslovna udruženja, poduzeća, istraživači i stručnjaci, nevladine organizacije, međunarodne organizacije i institucije, ribari i organizacije za ribarstvo

Cilj savjetovanja

Pružanje doprinosa, mišljenja i podataka za pripremu daljnjih koraka u okviru strategije za plastiku u pogledu otpada u moru, posebno plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i ribolovnog alata.

Kako poslati odgovor

U javnom savjetovanju možete sudjelovati ispunjavanjem internetskog upitnika.

Upitnik je trenutačno dostupan na engleskom jeziku, no nakon 21. prosinca bit će dostupan i na ostala 23 službena jezika EU-a, te se odgovori mogu dostaviti na bilo kojem od tih jezika. Zbog mogućih kašnjenja u prevođenju odgovora dostavljenih na drugim jezicima, ispunjavanjem upitnika na engleskom jeziku olakšat će se obrada rezultata upitnika.

Upitnik možete ispunjavati u više navrata. Nakon što pošaljete svoje odgovore, možete preuzeti primjerak ispunjenog upitnika.

Uz upitnik možete učitati dodatne dokumente kao prilog svojim odgovorima.

Moguće je da će se primljeni odgovori ili dokumenti objaviti na internetu. Važno je pročitati posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka koja sadržava informacije o obradi vaših odgovora i osobnih podataka.

Prikaz upitnika

Upitnik je dostupan na internetskoj stranici EU Survey.

Prije ispunjavanja upitnika svakako pročitajte navedenu posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Privacy statement-Public Consultation on Reducing Marine Litter through reduction of the leakage of single use plastic items into the environment