Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
15 Δεκέμβριος 2017 - 12 Φεβρουάριος 2018
Τομείς
Περιβάλλον, Θαλάσσια πολιτική και αλιεία
Τμήματα

Ομάδα-στόχος

Ευρύ κοινό, επιχειρηματικές ενώσεις, επιχειρήσεις, ερευνητές και εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί και διεθνή όργανα, αλιείς και αλιευτικές οργανώσεις.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Συγκέντρωση στοιχείων και απόψεων που θα χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία και την παρακολούθηση της στρατηγικής για τα πλαστικά, όσον αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα που προέρχονται κυρίως από πλαστικά μιας χρήσης και αλιευτικό εξοπλισμό.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο είναι προς το παρόν διαθέσιμο στα αγγλικά, αλλά από τις 21 Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμο και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες. Λόγω των ενδεχόμενων καθυστερήσεων στη μετάφραση των απαντήσεων που υποβάλλονται σε ορισμένες γλώσσες, οι απαντήσεις στα αγγλικά θα διευκολύνουν την ταχύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Αφού υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο σάς δίνει τη δυνατότητα να τηλεφορτώσετε έγγραφα τεκμηρίωσης.

Όλες οι απαντήσεις που θα ληφθούν μπορεί να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω του EU Survey.

Πριν απαντήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την προαναφερόμενη ειδική δήλωση περί απορρήτου.

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες