Obsah konzultace

Trvání konzultace
15 Prosinec 2017 - 12 Únor 2018
Témata
Životní prostředí, Námořní záležitosti a rybolov

Cílová skupina

Veřejnost, podniky, hospodářská sdružení, podniky, výzkumní pracovníci a odborníci, nevládní organizace, mezinárodní organizace a instituce, organizace rybářů, organizace pro rybolov

Cíl konzultace

Poskytnout vstupní informace, stanoviska a údaje pro přípravu kroků činnosti navazujících na strategii pro plasty, především v souvislosti s plasty na jedno použití a lovnými zařízeními

Jak zaslat příspěvek

Účast v této veřejné konzultaci spočívá ve vyplnění online dotazníku.

Dotazník je nyní k dispozici anglicky a od 21. prosince také v ostatních úředních jazycích EU, takže jej lze vyplnit v kterémkoli z nich. Vzhledem k možné prodlevě při překladu z některých jazyků však odpovědi v angličtině urychlí zpracování výsledků průzkumu.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání svých odpovědí si můžete stáhnout jejich kopii.

K dotazníku lze nahrát písemné doklady.

Komise je oprávněna zveřejnit veškeré došlé příspěvky na internetu. Nezapomeňte si přečíst zvláštní prohlášení o ochraně soukromí, kde je uvedeno, jak bude nakládáno s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem.

Zobrazit dotazník

Dotazník je k dispozici na stránkách EU Survey

Předtím, než začnete dotazník vyplňovat, si přečtěte výše uvedené zvláštní prohlášení o ochraně soukromí.