За настоящата консултация

Период на консултацията
15 декември 2017 - 12 февруари 2018
Теми
Околна среда, Морско дело и рибарство
Ведомства

Целева група

Широката общественост, бизнес асоциации, предприятия, изследователи и експерти, НПО, международни организации и институции, представители на рибарите и организации в областта на рибарството

Цел на консултацията

Предоставяне на становища и данни за изготвяне на последващи действия към стратегията за пластмасите по отношение на морските отпадъци, и по-специално пластмасите за еднократна употреба и риболовните уреди.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните онлайн въпросника.

Той вече е достъпен на английски, а от 21 декември ще бъде достъпен на 23 официални езика на ЕС, като отговори могат да се изпращат на всеки един от тях. Поради възможни забавяния при превода на отговорите, изпратени на някои езици, е желателно да се отговаря на английски език, тъй като това ще помогне за по-бързото обработване на резултатите от консултацията.

По всяко време можете да направите пауза и да продължите по-късно. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник.

В края на въпросника имате възможност да приложите доказателствени документи.

Всички получени мнения може да бъдат публикувани в интернет. Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и вашите коментари.

Към въпросника

Въпросникът е достъпен чрез EU Survey.

Преди да отговорите на въпросите, моля, уверете се, че сте прочели гореспоменатата специална декларация за поверителност.

Privacy statement-Public Consultation on Reducing Marine Litter through reduction of the leakage of single use plastic items into the environment 

Допълнителна информация