Despre consultare

Perioada consultării
20 Iulie 2017 - 12 Octombrie 2017
Domenii
Economia și societatea digitală, Sănătate publică, Cercetare și inovare

Contribuții

Comisia își rezervă dreptul de a publica răspunsurile după încheierea perioadei de consultare. Pe acest site va fi inserat un link către rezultatele consultării.

Rezultatele consultării și etapele următoare

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a publica toate contribuțiile la consultație, cu excepția cazului în care, în secțiunea „Informații generale” a chestionarului, s-a solicitat în mod explicit nepublicarea acestora.

Un rezumat succint al rezultatelor consultării va fi publicat în termen de o lună de la încheierea consultării. Un raport de sinteză, însoțit de o analiză calitativă a tuturor activităților de consultare, va fi emis în termen de 3 luni de la data încheierii perioadei de consultare.

În cazul în care răspunsul dumneavoastră conține informații confidențiale, vă rugăm să transmiteți o versiune neconfidențială.

Grup-țintă

 • organizații și angajați ai sistemelor de sănătate și asistență socială
 • producători și furnizori de soluții digitale de sănătate (produse și servicii)
 • operatori și utilizatorii de instrumente medicale digitale
 • brokeri de date
 • întreprinderile care comercializează produse și servicii medicale digitale bazate pe date
 • autoritățile publice (naționale, regionale și locale)
 • societatea civilă organizată
 • cercetători și organizații de cercetare
 • organizații ale pacienților
 • asociații profesionale (și registre) din domeniul sănătății
 • furnizori de asistență medicală, socială sau comunitară
 • dezvoltatori de soluții digitale de sănătate, îngrijiri și bunăstare
 • spitale
 • întreprinderile din domeniul serviciilor și al internetului obiectelor
 • cetățenii

Obiectivul consultării

Scopul acestei consultări este de a determina dacă sunt necesare măsuri de politică prin care să se promoveze inovarea digitală în serviciul îmbunătățirii sănătății cetățenilor și de a defini sfera de aplicare a acestor măsuri, precum și de a aborda provocările sistemice cu care se confruntă sistemele sanitare. Măsurile respective vor trebui să respecte legislația referitoare la protecția datelor cu caracter personal, la drepturile pacienților și la identificarea electronică.

Obiectivul consultării este de a colecta informații cu privire la următoarele aspecte:

 • accesul transfrontalier la datele personale privind starea de sănătate și portabilitatea acestor date
 • punerea în comun a resurselor (expertiza în cercetarea științifică, capacitatea în materie de date și infrastructura digitală avansată) pentru a accelera cercetarea și a contribui mai mult la prevenirea și tratarea bolilor, precum și la medicina personalizată, la început în trei domenii:
  • bolile complexe și rare, pentru a facilita transferul de cunoștințe de la laborator către unitățile medicale;
  • pregătirea pentru eventuale epidemii și identificarea, la nivelul UE, a amenințărilor de natură infecțioasă în doar câteva zile;
  • utilizarea de date reale pentru măsurile de farmacovigilență și evaluarea eficacității produselor introduse pe piață.
 • măsuri care vizează adoptarea pe scară largă a inovării digitale, menite să faciliteze acordarea unei asistențe medicale mai integrate și mai axate pe pacient și care să încurajeze feedback-ul din partea cetățenilor și interacțiunea dintre pacienți și furnizorii de servicii de sănătate.

Context

Schimbările demografice, creșterea duratei de viață, incidența tot mai mare a bolilor cronice și reapariția unor boli infecțioase constituie o provocare majoră pentru unitățile care oferă asistență medicală în Europa. Toate țările UE s-au confruntat în ultimele decenii cu o creștere a cheltuielilor publice pentru asistență și îngrijire medicală pe termen lung. Se estimează că aceste costuri vor continua să crească, în principal din cauza îmbătrânirii populației. În 2015, în UE cheltuielile cu asistența medicală au reprezentat 8,7 % din PIB și ar putea ajunge la 12,6 % din PIB în 2060. Nu întotdeauna anii de viață câștigați sunt trăiți în condiții bune de sănătate. În realitate, speranța de viață sănătoasă în UE-28 a scăzut între anii 2010 și 2014.

Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile și reziliente a concluzionat că pentru a putea să ofere servicii medicale de calitate în viitor, statele membre vor trebui să aibă sisteme de sănătate mai reziliente și să rămână rentabile și sustenabile din punct de vedere financiar.

Tehnologiile digitale pot oferi instrumente rentabile pentru a sprijini tranziția de la un model de asistență medicală acordată în spitale la un model integrat și axat pe pacient, pentru a îmbunătăți accesul la asistență medicală și contribui la sustenabilitatea și reziliența sistemelor de sănătate.

Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală propune Comisiei să adopte în 2017 o comunicare care să abordeze necesitatea și amploarea măsurilor în materie de soluții digitale pentru sănătate și îngrijiri, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, drepturile pacienților și identificarea electronică, cu accent pe:

 • accesul sigur al cetățenilor la fișe medicale în format electronic și posibilitatea de a le difuza la nivel transfrontalier
 • consolidarea infrastructurii de date pentru a stimula cercetarea, preveni bolile și personaliza asistența medicală în domeniile esențiale
 • încurajarea feedback-ului din partea cetățenilor și a interacțiunii dintre pacienți și furnizorii de servicii de sănătate pentru a le permite să prevină mai bine îmbolnăvirile și pentru a-i încuraja pe cetățeni să își asume responsabilitatea pentru gestionarea propriei sănătăți.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Puteți răspunde în oricare dintre limbile UE.

Vă invităm să răspundeți utilizând chestionarul on-line. Chestionarele trimise prin e-mail sau pe suport de hârtie nu vor fi analizate, cu excepția celor trimise de persoanele cu deficiențe de vedere.

Răspunsurile primite după termenul-limită nu vor fi luate în considerare.

Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap

Chestionarul on-line respectă standardele prevăzute în Orientările privind accesibilitatea conținutului web (WCAG).

Îl puteți trimite și prin e-mail, atașat sub formă de fișier Word, PDF sau ODF.

Protecția datelor cu caracter personal și declarația de confidențialitate

Documente de referință

DescarcăPDF - 20.6 KB

Contact