Despre consultare

Perioada consultării
30 Iunie 2017 - 8 Octombrie 2017
Domenii
Protecția consumatorilor, Piața unică

Rezultatele consultării și etapele următoare

DescarcăPDF - 78.3 KB

You can access and download the contributions to the public consultation via EUSurvey.

The contributions received cannot be regarded as the official position of the Commission and its services and thus neither the responses nor the summary binds the Commission. 

The results of the consultation will feed into the impact assessment report on the revision of EU consumer law directives.

Grup-țintă

Toți cetățenii și toate organizațiile pot participa la prezenta consultare, în special:

  • consumatorii
  • asociațiile naționale ale consumatorilor și organizațiile-umbrelă de la nivelul UE
  • întreprinderile (IMM-uri și întreprinderi mai mari)
  • asociațiile naționale ale întreprinderilor și organizațiile-umbrelă de la nivelul UE
  • autoritățile naționale (ministerele relevante, autoritățile responsabile cu asigurarea aplicării legislației privind protecția consumatorilor, organismele naționale de reglementare din diverse sectoare și centrele europene ale consumatorilor)

Obiectivul consultării

În urma recent finalizatei verificări a adecvării legislației privind comercializarea și protecția consumatorilor și a evaluării Directivei privind drepturile consumatorilor, Comisia dorește să afle opiniile părților interesate referitoare la posibilele modificări ale unor directive esențiale ale UE în materie de drept al consumatorilor. Informațiile colectate pe parcursul acestor evaluări arată că, pentru a îmbunătăți în continuare legislația transversală în materie de drept al consumatorilor, ar putea fi nevoie de modificări legislative în următoarele domenii:

 

  • creșterea transparenței pentru a le permite consumatorilor să știe cu cine încheie contracte atunci când cumpără de pe platforme on-line și dacă drepturile consumatorilor se aplică acestor contracte
  • extinderea anumitor drepturi ale consumatorilor la contractele pentru servicii on-line, atunci când consumatorii furnizează date în loc să plătească cu bani
  • măsurile reparatorii individuale pentru consumatorii afectați de practici comerciale neloiale, de exemplu de afirmațiile înșelătoare privind caracteristicile ecologice
  • impunerea de penalități financiare mai proporționate, mai eficiente și disuasive menite să abordeze încălcarea legislației în materie de protecție a consumatorilor
  • simplificarea anumitor norme și cerințe.

Prezenta consultare urmărește să colecteze punctele de vedere ale părților interesate cu privire la posibilele modificări legislative menționate mai sus.

Comisia profită de această ocazie pentru a afla și ce cred părțile interesate despre anumite chestiuni referitoare la normele naționale privind interzicerea vânzărilor la domiciliu.

Raportul referitor la verificarea adecvării a scos în evidență și nevoia de a lua în calcul modificarea normelor privind publicitatea înșelătoare și comparativă în relațiile dintre întreprinderi (B2B). Concluziile procesului de verificare a adecvării vor fi folosite în conturarea măsurilor viitoare în domeniul relațiilor B2B (în special în ceea ce privește relațiile dintre platforme și întreprinderi) în contextul pieței digitale unice – aspect care nu este acoperit de prezenta consultare publică.

Mai mult decât atât, o posibilă revizuire a Directivei privind acțiunile în încetare sugerată de evaluarea privind verificarea adecvării este strâns legată de evaluarea Recomandării din 2013 privind acțiunile colective în despăgubire. Aceasta se va desfășura într-o etapă ulterioară și nu intră în aria de acoperire a prezentei consultări publice. 

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Consultarea este deschisă până la data de 8 octombrie 2017.

Pentru a participa la această consultare, completați chestionarul on-line (link mai jos).

Puteți răspunde în oricare dintre limbile oficiale ale UE. Aveți posibilitatea să întrerupeți completarea chestionarului, să salvați răspunsurile date și să continuați mai târziu. Puteți descărca chestionarul în format PDF înainte de a-l completa pentru a vă pregăti sau pentru a purta discuții în cadrul organizației din care faceți parte. Veți putea descărca o copie electronică a răspunsurilor dumneavoastră.

Momentan, chestionarul este publicat numai în limba engleză; celelalte versiuni lingvistice vor fi disponibile ulterior.

Consultarea cuprinde un chestionar scurt și unul opțional, mai detaliat. La începutul chestionarului scurt vi se va cere să indicați din ce categorie de respondenți faceți parte (ex. consumator, asociație de întreprinderi, comerciant). Ulterior, unele întrebări vor fi diferite de la o categorie de respondenți la alta.

Pentru a asigura transparența, Comisia Europeană invită organizațiile care doresc să participe la consultări publice să se înscrie în Registrul de transparență și să adere la codul de conduită aferent. Dacă reprezentați o organizație înregistrată, vă rugăm să indicați numărul dumneavoastră de înregistrare atunci când răspundeți la chestionarul on-line. Dacă organizația dumneavoastră nu figurează în Registru, vă puteți înscrie aici. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Este important să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a vă informa cu privire la modul în care vor fi tratate datele personale și contribuțiile dumneavoastră.

DescarcăPDF - 143.1 KB

Comisia Europeană va evalua, va rezuma și va publica răspunsurile (anonim sau nu, în funcție de preferința respondentului).

 

Chestionar

Puteți descărca chestionarul prin intermediul EUSurvey.

Documente de referință

DescarcăPDF - 328.5 KB
DescarcăPDF - 112.6 KB
DescarcăPDF - 383.3 KB