Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
30 Jūnijs 2017 - 8 Oktobris 2017
Temati
Patērētāji, Vienotais tirgus

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

LejupielādētPDF - 78.3 KB

The contributions received cannot be regarded as the official position of the Commission and its services and thus neither the responses nor the summary binds the Commission. 

The results of the consultation will feed into the impact assessment report on the revision of EU consumer law directives.

Mērķgrupa

Visi iedzīvotāji un organizācijas ir aicināti piedalīties šajā apspriešanā, un jo īpaši:

  • patērētāji,
  • valstu patērētāju apvienības un to ES jumta organizācijas,
  • uzņēmumi (MVU un lielāki uzņēmumi),
  • valstu uzņēmējdarbības apvienības un to ES jumta organizācijas,
  • valstu iestādes: ministrijas, par patērētāju tiesību aizsardzību atbildīgās iestādes, valstu nozaru regulatori un Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centri (ECC).

Apspriešanas mērķis

Pirms neilga laika noslēdzoties patērētāju un mārketinga tiesību aktu derīguma pārbaudei un Patērētāju tiesību direktīvas novērtēšanai, Komisija vēlas uzzināt ieinteresēto personu viedokli par varbūtējiem mērķtiecīgiem grozījumiem atsevišķās svarīgākajās ES direktīvās patērētāju tiesību jomā. Šo novērtējumu ietvaros gūtās atziņas norāda uz tepat tālāk minētajām tēmām, kurās varētu būt vajadzīgi grozījumi, lai optimizētu transversālos patērētāju aizsardzības tiesību aktus:

 

  • nodrošināt lielāku caurskatāmību, lai patērētāji varētu zināt, ar ko viņi noslēdz līgumus, iepērkoties tiešsaistes platformās (tiešsaistes tirgus laukumos), un cik lielā mērā šiem līgumiem ir piemērojamas ES patērētāju tiesības;
  • attiecināt atsevišķas patērētāju tiesības uz tiešsaistes pakalpojumu līgumiem, kuros patērētājs sniedz datus, nevis maksā naudu;
  • paredzēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus patērētājiem, kas cietuši no negodīgas komercprakses, piem., maldinošiem apgalvojumiem par ekoloģiskumu;
  • noteikt samērīgākas, efektīvākas un atturošākas finanšu sankcijas patērētāju tiesību pārkāpumu gadījumā;
  • vienkāršot atsevišķus noteikumus un prasības.

Šī sabiedriskā apspriešana tiek rīkota, lai noskaidrotu ieinteresēto personu viedokli par iepriekš uzskaitītajiem potenciālajiem tiesību aktu grozījumiem.

Komisija arī izmanto šo iespēju, lai uzzinātu dalībnieku viedokli par dažiem jautājumiem, kas saistīti ar valstu aizliegumiem attiecībā uz tiešo tirdzniecību mājās.

Derīguma pārbaudes ziņojumā tāpat tika secināts, ka ir jāgroza noteikumi par maldinošu reklāmu un salīdzinošu reklāmu darījumu attiecībās starp uzņēmumiem (B2B). Tādējādi derīguma pārbaudes secinājumi kalpos par bāzi turpmākajiem pasākumiem B2B jomā (jo īpaši pasākumiem jautājumā par attiecībām starp platformām un uzņēmumiem) digitālā vienotā tirgus kontekstā — joma, ko līdz ar to neaptver šī sabiedriskā apspriešana.

Turklāt iespēja pārskatīt Aizliegumu direktīvu, uz ko norādījusi derīguma pārbaude, ir cieši saistīta ar 2013. gada Ieteikuma par kolektīvo tiesisko aizsardzību novērtēšanu. Tā tiks novērtēta vēlākā posmā un neietilpst pašreizējās sabiedriskās apspriešanas darbības jomā. 

Kā iesniegt atbildes

Šī apspriešana beidzas 2017. gada 8. oktobrī.

Varat piedalīties apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē (sk. saiti tepat tālāk).

Varat atbildēt jebkurā ES oficiālajā valodā. Ja vēlaties ieturēt pauzi, varat saglabāt savu darbu un vēlāk turpināt. Lai būtu vienkāršāk sagatavoties vai lai pirms tam apspriestos ar saviem kolēģiem, varat arī lejupielādēt anketu PDF formātā. Jums ir iespēja lejupielādēt savu atbilžu elektronisko kopiju.

Pašreiz anketa ir pieejama tikai angļu valodā; drīzumā publicēs visas citas valodu versijas.

Apspriešanā ietilpst viena īsa anketa un otra, fakultatīva, sīkāk izstrādāta anketa. Īsās anketas sākumā jūs aicinās norādīt dalībnieku kategoriju, kurai esat piederīgs: patērētāji, profesionālas apvienības, uzņēmumi u.c. Atsevišķi jautājumi, uz kuriem jums pēc tam būs jāatbild, būs atkarīgi no kategorijas, kuru būsiet norādījis.

Caurskatāmības labad Komisija aicina organizācijas, kuras vēlas izteikties sabiedrisko apspriešanu ietvaros, reģistrēties Pārredzamības reģistrā un parakstīt tā ētikas kodeksu. Ja pārstāvat reģistrētu organizāciju, norādiet savu reģistrācijas numuru Pārredzamības reģistrā, kad sniedzat atbildes uz anketas jautājumiem tiešsaistē. Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, varat to reģistrēt te. Tad varat atgriezties šajā lapā un iesniegt savu aizpildīto anketu kā reģistrēta organizācija.

Rūpīgi izlasiet īpašo paziņojumu par privātuma aizsardzību, lai uzzinātu vairāk par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un jūsu atbildes.

LejupielādētPDF - 140.9 KB

Eiropas Komisija atbildes novērtēs, apkopos un publicēs tās anonīmi vai nē, ievērojot respondentu lēmumu.

 

Skatīt aptaujas anketu

Jūs varat lejupielādēt anketu vietnē “EUSurvey”.

Atsauces dokumenti

LejupielādētPDF - 269.9 KB
LejupielādētPDF - 112.6 KB
LejupielādētPDF - 383.3 KB