Om denne høring

Høringsperiode
8 maj 2018 - 31 juli 2018
Emner
Miljø
Afdelinger

Resultater af høringen og næste skridt

DownloadPDF - 539 KB
DownloadXLS - 2.2 MB

Målgruppe

Alle enkeltpersoner og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. 

Formål med høringen

Med denne høring vil vi gerne høre de interesserede parter om:

  • deres kendskab til udfordringerne med luftkvaliteten generelt og deres viden om direktiverne om luftkvalitet mere specifikt
  • hvorvidt og hvordan direktiverne om luftkvalitet har bidraget til forbedring af luftkvaliteten i Europa

hvorvidt bestemmelserne i direktiverne om luftkvalitet fortsat er relevante, effektive og virkningsfulde og i overensstemmelse med andre EU-politikker og nationale politiker, samt hvad der er deres EU-merværdi. 

Sådan indsender du dit bidrag

Du kan deltage i høringen ved at udfylde onlinespørgeskemaet på EUSurvey

Dine svar vil sammen med besvarelserne fra andre borgere og interessenter indgå i evalueringen. Det er derfor vigtigt, at du udfylder spørgeskemaet så fuldstændigt som muligt. Du kan besvare spørgsmålene på alle officielle EU-sprog. Visse spørgsmål kræver mere indgående kendskab til bestemmelserne i direktivet (f.eks. fra spørgsmål 3.1 og frem), og du er derfor velkommen til kun at besvare nogen af spørgsmålene alt efter, hvor godt du kender til emnet.

Det tager ca. 20 minutter at besvare spørgsmålene. Du kan når som helst holde en pause og fortsætte besvarelsen senere. Når du har indsendt dine svar, kan du downloade en kopi af din besvarelse.

Alle modtagne besvarelser vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag bliver behandlet.

DownloadPDF - 80.5 KB

Se spørgeskemaet

Der er adgang til spørgeskemaet på EUSurvey. Før du svarer, bør du læse den særlige databeskyttelseserklæring.

Referencedokumenter

DownloadPDF - 394.2 KB
DownloadPDF - 238.6 KB

Yderligere oplysninger

Denne offentlige høring er en del af Europa-Kommissionens kvalitetskontrol af EU's direktiver om luftkvalitet (2008/50/EF og 2004/107/EF).

Kvalitetskontrollen ser på resultaterne af de to EU-direktiver om luftkvalitet, som supplerer hinanden (direktiv 2008/50/EF og 2004/107/EF). Disse direktiver sætter standarder og krav vedrørende luftkvaliteten for at sikre, at medlemslandene overvåger og/eller vurderer luftkvaliteten i deres område på en harmoniseret og sammenlignelig måde. Kvalitetskontrollen vil også se på den tilhørende gennemførelsesafgørelse 2011/850/EF og Kommissionens direktiv EU/2015/1480.

Den igangværende kvalitetskontrol skal evaluere gennemførelsen af EU's direktiver om luftkvalitet (2008/50/EF og 2004/107/EF) og give offentligheden mulighed for at deltage effektivt gennem høringsaktiviteter.

Spørgeskemaet til den offentlige høring i forbindelse med kvalitetskontrollen består af tre dele:

1) generelle oplysninger om dig og den egenskab, du besvarer spørgeskemaet i, herunder bestemmelser om databeskyttelse

2) generelt kendskab til problemer vedrørende luftkvaliteten og EU's politiske ramme (denne del er især rettet mod svarpersoner med mindre indgående kendskab til de direktiver, der evalueres) og

3) specifikke holdninger til, hvordan direktiverne om luftkvalitet fungerer (denne del er især rettet mod svarpersoner med kendskab til bestemmelserne i direktiverne, og hvordan de fungerer).

Evalueringen vil også benytte analyser, resultater og erfaringer fra andre relevante evalueringer som bl.a. kvalitetskontrollen af rapportering og overvågning af EU's miljøpolitik (COM(2017)312).

Kontakt