Despre consultare

Perioada consultării
17 Iulie 2018 - 23 Octombrie 2018
Domenii
Afaceri instituționale

Contribuții

DescarcăXLS - 2.8 MB

DescarcăZIP - 6.6 MB

Rezultatele consultării și etapele următoare

Further information on this consultation is provided below.

DescarcăPDF - 1.5 MB

Grup-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor, organizațiilor și autorităților publice care au un interes sau experiență în ceea ce privește procesul de elaborare a politicilor UE.

De asemenea, sunt așteptate contribuții din partea părților cu cunoștințe de specialitate și experiență în utilizarea instrumentelor pentru o mai bună legiferare, precum evaluarea impactului, consultarea părților interesate și evaluarea.

Obiectivul consultării

Obiectivul consultării este de a evalua în ce măsură diferitele instrumente utilizate de Comisie pentru o mai bună legiferare funcționează în practică și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii sale în acest domeniu. Printre aceste instrumente se numără evaluarea politicilor și programelor existente, evaluarea impactului și consultarea părților interesate.

Acest exercițiu se va concentra pe modificările și/sau pe actualizările introduse de pachetul de măsuri privind o mai bună legiferare în mai 2015: evaluare, evaluarea impactului, consultarea părților interesate, Comitetul de analiză a reglementării, Platforma REFIT și programul REFIT.

Astfel, vor fi puse în evidență punctele forte și punctele slabe ale sistemului actual și vor fi identificate domeniile care necesită îmbunătățiri.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Pentru a participa la această consultare publică, completați chestionarul on-line. Chestionarul este disponibil în toate limbile oficiale ale UE. Contribuțiile pot fi trimise în orice limbă oficială a UE.

Chestionarul cuprinde 7 secțiuni scurte. Cele mai multe întrebări sunt opționale. Întrebările marcate cu asterisc sunt obligatorii.

Completarea chestionarului durează aproximativ 20 de minute. Dacă este nevoie, puteți întrerupe completarea chestionarului și reveni ulterior asupra sa. Dacă doriți, puteți încărca un document de poziție la sfârșitul chestionarului. Odată ce ați trimis răspunsurile, puteți să descărcați o copie a contribuției dumneavoastră. 

Toate răspunsurile vor fi publicate pe internet. Vă rugăm să citiți declarația de confidențialitate pentru a vă informa cu privire la modul în care vă vor fi prelucrate datele cu caracter personal și răspunsurile. 

Informații suplimentare

În cadrul Inițiativei europene în materie de transparență, Comisia Europeană invită organizațiile (inclusiv ONG-urile, asociațiile de comerț, întreprinderile etc.) care doresc să participe la consultări publice să ofere, atât Comisiei, cât și publicului larg, informații cu privire la entitățile și interesele pe care le reprezintă, la obiectivele pe care le urmăresc, la modalitățile prin care sunt finanțate și la structura lor înscriindu-se în Registrul de transparență și acceptând Codul de conduită aferent.

Dacă organizația dumneavoastră figurează deja în Registru, vă rugăm să indicați în chestionar numărul său de înregistrare. Contribuția va fi considerată în acest caz ca reprezentând opiniile organizației dumneavoastră.

Dacă organizația dumneavoastră nu figurează în registru, aveți posibilitatea de a o înregistra acum. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?local...

Contact

Dacă întâmpinați probleme în completarea acestui chestionar sau dacă aveți nevoie de asistență specială, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:

SG-BR-STOCK-TAKING@ec.europa.eu

Adresă poștală

Comisia Europeană, Secretariatul General, Unitatea C1, 1049 Bruxelles, Belgia