Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
17 srpnja 2018 - 23 listopada 2018
Teme
Institucijski poslovi

Pregled odgovora

PreuzimanjeXLS - 2.8 MB
PreuzimanjeZIP - 6.6 MB

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Further information on this consultation is provided below.

PreuzimanjePDF - 1.5 MB

Ciljna skupina

Svi građani, organizacije i tijela javne vlasti koji imaju interes ili iskustvo u kreiranju politika EU-a pozvani su da daju svoj doprinos ovom javnom savjetovanju.

Doprinosi se traže i od stranaka s posebnim iskustvom u alatima za bolju regulativu kao što je procjena učinka, savjetovanje s dionicima i evaluacija.

Cilj savjetovanja

U okviru savjetovanja nastojat će se procijeniti kako funkcioniraju razne vrste alata za bolju regulativu koje Komisija primjenjuje u praksi i koliko one doprinose ostvarivanju ciljeva politike bolje regulative. Ti alati uključuju evaluaciju postojećih politika i programa, procjenu učinka i savjetovanje s dionicima.

Tijekom ovog pregleda stanja naglasak će se posebno staviti na promjene i/ili ažuriranja provedena u okviru paketa za bolju regulativu iz svibnja 2015., a to su: evaluacija, procjena učinka, savjetovanje s dionicima, Odbor za regulatorni nadzor, platforma REFIT i program REFIT.

Pregledom stanja istaknut će se prednosti i nedostaci trenutačnog sustava i utvrditi područja u kojima su potrebna poboljšanja.

Kako poslati odgovor

U savjetovanju možete sudjelovati ispunjavanjem internetskog upitnika. Upitnik je dostupan na svim službenim jezicima EU-a. Odgovore možete poslati na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Upitnik se sastoji od sedam odjeljaka. Većina je pitanja neobvezna. Polja označena zvjezdicom obvezna su.

Za odgovaranje na upitnik trebat će vam oko 20 minuta. Ispunjavanje upitnika možete u svakom trenutku prekinuti te nastaviti kasnije. Ako želite, na kraju upitnika možete učitati dokument sa svojim stajalištem. Nakon što podnesete svoje odgovore, možete preuzeti primjerak ispunjenog upitnika. 

Svi odgovori bit će objavljeni na internetu. Pogledajte izjavu o zaštiti osobnih podataka, koja sadržava informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima. 

Dodatne informacije

U okviru Europske inicijative za transparentnost Komisija poziva organizacije (uključujući nevladine organizacije, trgovinska udruženja, poduzeća itd.) koje žele sudjelovati u javnom savjetovanju da upisom u registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova kodeksa ponašanja Komisiju i širu javnost obavijeste o tome koga i što predstavljaju te o svojim ciljevima, financiranju i strukturama.

Ako je vaša organizacija upisana u registar, u upitniku navedite njezin registarski identifikacijski broj. U tom će se slučaju vaši odgovori smatrati stajalištem vaše organizacije.

Ako vaša organizacija nije upisana u registar, to možete učiniti sada. Zatim se vratite na ovu stranicu i podnesite odgovore kao registrirana organizacija.

Kontakt

Ako naiđete na poteškoće pri ispunjavanju upitnika ili zatrebate posebnu pomoć, obratite se na:

sg-br-stock-taking@ec.europa.eu

Poštanska adresa

European Commission, Secretariat-General, Unit C1, 1049 Bruxelles, Belgija