Obsah konzultace

Trvání konzultace
17 červenec 2018 - 23 Říjen 2018
Témata
Institucionální záležitosti

Zobrazit příspěvky

StáhnoutXLS - 2.8 MB
StáhnoutZIP - 6.6 MB

Výsledky konzultace a další postup

Further information on this consultation is provided below.

StáhnoutPDF - 1.5 MB

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit občané, organizace a veřejnoprávní orgány, které se zajímají o tvorbu politik EU nebo mají s touto oblastí zkušenosti.

Kromě toho uvítáme účast subjektů s konkrétnější zkušeností s nástroji v oblasti zlepšování právní úpravy (s posouzením dopadů, hodnocením, konzultacemi atp.).

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je posoudit, jak efektivně fungují v praxi různé postupy a nástroje, které Komise používá ke zlepšení právní úpravy, a jak se díky nim daří dosáhnout cílů stanovených v této oblasti. K těmto nástrojům patří i vyhodnocení stávajících politik a programů, posouzení dopadů a konzultace se zúčastněnými stranami.  

V centru pozornosti jsou nové a aktualizované prvky, které s sebou přinesl balíček předpisů týkající se zlepšování právní úpravy z května 2015: hodnocení, posouzení dopadů, konzultace se zúčastněnými stranami, Výbor pro kontrolu regulace, platforma REFIT a program REFIT.

Výsledkem pak bude zjištění slabých a silných stránek stávajícího systému a určení oblastí, kde je možné provést zlepšení.

Jak zaslat příspěvek

Účast v této veřejné konzultaci spočívá ve vyplnění online dotazníku. Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Odpovídat můžete v kterémkoli z nich.

Dotazník je rozdělen do 7 krátkých částí: Většina otázek není povinná. Povinné jsou otázky označené hvězdičkou.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Rozpracovaný dotazník je možné uložit jako koncept a dokončit později. Na konci dotazníku můžete případně nahrát dokument se svým stanoviskem. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii. 

Všechny příspěvky budou zveřejněny na internetu. Seznamte se také prosím s prohlášením o ochraně soukromí, kde uvádíme, jak bude s vašimi osobními údaji a vaším příspěvkem nakládáno. 

Zobrazit dotazník

Další informace

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace (včetně nevládních organizací, obchodních organizací, podniků apod.), které chtějí ve veřejné konzultaci předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, koho a co zastupují, jaké jsou jejich cíle, financování a struktura, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím souvisejícího kodexu chování.

Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v dotazníku své identifikační číslo v rejstříku. Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud v rejstříku zapsána, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Kontakt

Pokud byste měli s vyplňováním dotazníku potíže nebo pokud požadujete zvláštní pomoc, obraťte se laskavě na:

sg-br-stock-taking@ec.europa.eu

Poštovní adresa

European Commission, Secretariat-General, Unit C1, 1049 Bruxelles, Belgie