Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
10 oktober 2017 - 12 januari 2018

Resultaten en volgende stappen

A synopsis report, explaining how the inputs to all consultation activities have been taken into account, will be published together with the impact assessment.

Support study for Impact Assessment of Cooperative Intelligent Transport Systems - Analysis of responses to the Open Public Consultation

Doelgroep

Vervoersbedrijven en chauffeurs (plus chauffeurs- en consumentenorganisaties), voertuigfabrikanten, leveranciers van C-ITS-systemen en -diensten (inclusief aftermarket), aanbieders van telecomdiensten, wegbeheerders, weg- en vervoersautoriteiten, overheidsdiensten, particulieren

Doel van de raadpleging

Intelligente vervoerssystemen (ITS) zijn systemen waarbij informatie- en communicatietechnologieën worden toegepast op vervoer. ITS-toepassingen en -diensten kunnen zeer divers zijn, denk maar eens aan reisplanners, reisinformatiediensten, intelligente informatieborden en verkeerslichten, veiligheidstoepassingen (automatische 112-oproepen, geavanceerde cruisecontrol) en verkeersregelsystemen.

In tal van opzichten zijn voertuigen nu al geconnecteerde systemen. Maar in de zeer nabije toekomst zullen zij ook met elkaar, met de weginfrastructuur en eventueel ook met andere systemen in verbinding staat en deel uitmaken van een ecosysteem van met elkaar samenwerkende, gekoppelde en geautomatiseerde mobiliteitssystemen. Het is deze wisselwerking die centraal staat bij de coöperatieve intelligente vervoerssystemen (C-ITS).

Met C-ITS-systemen kunnen weggebruikers en verkeersregelaars informatie delen en gebruiken om op basis daarvan hun acties te coördineren. Dit coöperatieve aspect, dat mogelijk is door de digitale connectiviteit , moet zorgen voor meer veiligheid, efficiëntie en comfort in het verkeer doordat het de bestuurder helpt de juiste beslissingen te nemen en zich aan te passen aan de verkeerssituatie.

De EU-strategie inzake coöperatieve intelligente vervoerssystemen van 2016 moet in de eerste plaats de ITS-Richtlijn 2010/40/EU op het punt van rechtszekerheid aanpassen en aanvullen door middel van een gedelegeerde verordening ter zake.

Hoe kan ik reageren?

De vragenlijst is beschikbaar in de meeste officiële EU-talen (U kunt tijdens het invullen nog van taal veranderen).

U kunt de vragenlijst betantwoorden in de officiële EU-taal van uw keuze.

Als u bepaalde vragen liever niet wilt beantwoorden, kunt u die overslaan. Vragen met een sterretje zijn echter verplicht. U kunt ook op elk moment stoppen en de vragenlijst later afwerken. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld en verzonden, kunt u een kopie van uw antwoorden downloaden.

Beschikt u over gespecialiseerde kennis over het onderwerp of bent u er beroepshalve direct bij betrokken, dan vragen we u om in het kader van deze openbare raadpleging relevant gespecialiseerd materiaal waarover u mocht beschikken, te uploaden of per e-mail naar MOVE-IMPACT-ASSESSMENT-C-ITS-SPECIFICATIONS@ec.europa.eu te sturen. Uw bijdrage wordt dan geanalyseerd, opgenomen in het verslag en meengenomen in de effectbeoordeling.

In het kader van het Europese transparantie-initiatief worden organisaties verzocht de Europese Commissie en het publiek via het register voor belangenvertegenwoordigers informatie te verstrekken over hun doelstellingen, financiering en structuren.

Als uw organisatie nog niet in dat register is opgenomen, kijk dan op de website http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=nl#nl

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten, ga dan naar een van de volgende webpagina's:

 

Disclaimer

Dit document dient uitsluitend ter informatie in het kader van deze raadpleging. Het is geen door de Europese Commissie vastgesteld document en mag niet worden beschouwd als representatief voor de opvattingen van het Commissiepersoneel. Het vertegenwoordigt al evenmin het standpunt van de Commissie en loopt daar ook niet op vooruit. De Europese Commissie staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat er eventueel van wordt gemaakt.