Obsah konzultace

Trvání konzultace
10 Říjen 2017 - 12 Leden 2018

Výsledky konzultace a další postup

A synopsis report, explaining how the inputs to all consultation activities have been taken into account, will be published together with the impact assessment.

Support study for Impact Assessment of Cooperative Intelligent Transport Systems - Analysis of responses to the Open Public Consultation

Cílová skupina

Dopravci a řidiči (spolu s organizacemi řidičů a spotřebitelů), výrobci a dodavatelé automobilů, poskytovatelé systémů a služeb C-ITS (a také subjekty na trhu doplňků a náhradních dílů), provozovatelé telekomunikačních služeb, správci pozemních komunikací, silniční a dopravní správní úřady, veřejná správa, evropští občané

Cíl konzultace

Inteligentními dopravními systémy (ITS) se rozumí používání informačních a komunikačních technologií v dopravě. Aplikace a služby ITS mohou být velmi rozmanité a zahrnují například plánovače tras, dopravní informace, rozpoznávání dopravních značek a semaforů, bezpečnostní aplikace (automatické tísňové volání, adaptivní tempomat) a řízení dopravy.

Dnešní vozidla již v mnoha ohledech konektivitou disponují. V blízké budoucnosti však budou také komunikovat mezi sebou, se silniční infrastrukturou, příp. dalšími zařízeními, a tvořit tak součást ekosystému spolupracující, propojené a automatizované mobility. Tato interakce spadá do působnosti spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS)

C-ITS uživatelům silnic a subjektům činným v řízení provozu umožní sdílet a využívat informace a koordinovat svou činnost. Očekává se, že tento prvek spolupráce (možný díky digitální konektivitě) podstatně zvýší bezpečnost silničního provozu, efektivitu dopravy a pohodlí při řízení tím, že bude řidičům (a v budoucnosti automatizovaným vozidlům) pomáhat činit správná rozhodnutí a přizpůsobovat se dopravní situaci.

Strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů z roku 2016 stanoví zejména potřebu pozměnit a doplnit z důvodu právní jasnosti určité aspekty směrnice 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech a připravit za tímto účelem nařízení v přenesené pravomoci ohledně C-ITS.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici ve většině úředních jazyků EU (přepínat mezi jazyky lze přímo v dotazníku).

Odpovídat na otázky můžete v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Otázky, na které nechcete odpovědět, můžete přeskočit. Musíte však odpovědět na otázky označené hvězdičkou. Vyplňování dotazníku lze kdykoliv přerušit a pokračovat později. Jakmile své odpovědi odešlete, můžete si stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

Uvítáme, když zúčastněné strany z řad odborné veřejnosti nebo respondenti, jejichž pracovní náplň se přímo vztahuje k předmětu konzultace, nahrají své odborné stanovisko či jiné materiály do dotazníku nebo je zašlou na e-mailovou adresu: MOVE-IMPACT-ASSESSMENT-C-ITS-SPECIFICATIONS@ec.europa.eu. Všechny tyto příspěvky budou analyzovány, zahrnuty do zprávy a vzaty v úvahu v posouzení dopadů.

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost se organizace vyzývají, aby použily rejstřík zástupců zájmových skupin a Evropské komisi a veřejnosti podaly informace o svých cílech, financování a struktuře.

Pokud v tomto rejstříku dosud nejste registrováni, navštivte tuto internetovou stránku: http://ec.europa.eu/transparencyregister/

Další informace

Více informací najdete na těchto stránkách:

 

Upozornění

Tento dokument byl vypracován výlučně pro informační a konzultační účely. Nebyl přijat ani nikterak schválen Evropskou komisí a neměl by být chápán tak, že reprezentuje názory zaměstnanců Komise. V žádném případě nepředstavuje stanovisko Komise k daným záležitostem a ani jej žádným způsobem nepředjímá. Evropská komise nezaručuje přesnost informací obsažených v tomto dokumentu ani nepřejímá jakoukoli odpovědnost za jejich použití.