Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
31 júl 2017 - 22 október 2017
Oblasti
Podnikanie a priemysel, Doprava, Jednotný trh, Životné prostredie, Hospodárska súťaž, Spotrebitelia, Justice and fundamental rights, Verejné zdravie, Výskum a inovácie

Zobraziť príspevky

The results of the consultation are currently only available on the English version of this page. Other EU language versions of this page will be updated soon.

View the questionnaire

Questionnaire for road users (individual user, company or organisation)

Questionnaire for companies and organisations

Questionnaire for public authorities

View the contributions

Replies from respondents registered in the transparency register

Replies from others

Anonymous replies (confidentiality requested by respondents)

Additional contributions

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

We received 118 responses and thank all those who contributed to this consultation.
See this brief summary of the replies

Cieľová skupina

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií, spoločností a orgánov. Uvítame najmä príspevky:

  • jednotlivcov,
  • podnikov,
  • subjektov verejného sektora na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni,
  • zástupcov spotrebiteľských organizácií,
  • zástupcov odborov,
  • zástupcov environmentálnych organizácií,
  • zástupcov organizácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,
  • výskumných ústavov,
  • výrobcov vozidiel a organizácií zastupujúcich automobilový priemysel,
  • výrobcov vybavenia pre vozidlá a organizácií zastupujúcich dodávateľské odvetvie vrátane MSP zapojených do dodávateľského reťazca.

Cieľ konzultácie

Cieľom nariadení EÚ o bezpečnosti vozidiel a chodcov je chrániť vodičov, pasažierov, chodcov a cyklistov, do ktorých môže vozidlo počas dopravnej nehody naraziť. Súčasná iniciatíva Komisie je zameraná na ďalšie zníženie počtu smrteľných dopravných nehôd a zranení. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu byť navrhnuté zmeny nariadenia o všeobecnej bezpečnosti vozidiel a nariadenia o bezpečnosti chodcov, prípadne nové požiadavky. Tieto návrhy sa zameriavajú na zraniteľných účastníkov cestnej premávky vrátane detí a starších ľudí.

V rámci možnej aktualizácie nariadenia o všeobecnej bezpečnosti vozidiel a nariadenia o bezpečnosti chodcov sa zvažuje 19 osobitných bezpečnostných opatrení pre vozidlá, ako je zavedenie nového štandardného vybavenia či zlepšenie bezpečnostných aspektov vozidiel. Tieto opatrenia majú potenciál zachraňovať životy na cestách v EÚ tým, že zavedú povinné bezpečnostné prvky pre autá, ľahké úžitkové vozidlá, autobusy, nákladné autá a prípojné vozidlá.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory zainteresovaných strán na najlepšie spôsoby, ako zlepšiť súčasné bezpečnostné opatrenia pre vozidlá, ktoré by mali doplniť existujúce štúdie v tejto oblasti.

Spôsob predkladania príspevkov

V záujme zvýšenia transparentnosti a efektívnosti konzultácie respondentom odporúčame, aby na predloženie svojich odpovedí použili online dotazník.

Dotazník má niekoľko verzií, ktoré zohľadňujú povahu niektorých konkrétnych otázok a sú určené pre jednotlivé cieľové skupiny.

Zobraziť dotazník

Dotazník je k dispozícii v 6 jazykoch prostredníctvom odkazov uvedených ďalej. Odpovede možno predkladať v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.

Chceli by ste odpovedať ako účastník cestnej premávky (individuálny účastník cestnej premávky, spoločnosť alebo organizácia)?

Pozrite si dotazník EU Survey v španielčine, nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine alebo poľštine.

Zastupujete spoločnosť alebo organizáciu?

Pozrite si dotazník EU Survey v španielčine, nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine alebo poľštine.

Zastupujete subjekt verejného sektora?

Pozrite si dotazník EU Survey v španielčine, nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine alebo poľštine.

Referenčné dokumenty

Kontaktné údaje