Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
31 juli 2017 - 22 oktober 2017
Thema's
Bedrijfsleven en industrie, Vervoer, Interne markt, Milieu, Concurrentie, Consumenten, Justice and fundamental rights, Volksgezondheid, Onderzoek en innovatie

Bekijk de antwoorden

The results of the consultation are currently only available on the English version of this page. Other EU language versions of this page will be updated soon.

View the questionnaire

Questionnaire for road users (individual user, company or organisation)

Questionnaire for companies and organisations

Questionnaire for public authorities

View the contributions

Replies from respondents registered in the transparency register

Replies from others

Anonymous replies (confidentiality requested by respondents)

Additional contributions

Resultaten en volgende stappen

We received 118 responses and thank all those who contributed to this consultation.
See this brief summary of the replies

Doelgroep

Alle particulieren, bedrijven, organisaties en overheden worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging. We zijn met name geïnteresseerd in bijdragen van:

  • Particulieren
  • Bedrijven
  • Overheidsinstanties op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau
  • Vertegenwoordigers van consumentenorganisaties
  • Vertegenwoordigers van vakbonden
  • Vertegenwoordigers van milieuorganisaties
  • Vertegenwoordigers van verkeersveiligheidsorganisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Voertuigfabrikanten en organisaties die de automobielindustrie vertegenwoordigen
  • Producenten van onderdelen van motorvoertuigen en organisaties die de toeleveringsbedrijven, waaronder kleine en middelgrote, vertegenwoordigen

Doel van de raadpleging

De EU-verordeningen inzake voertuigveiligheid zijn gericht op de bescherming van zowel chauffeurs en passagiers, als van voetgangers en fietsers die bij een ongeval kunnen worden aangereden door een voertuig. De Commissie wil het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terugdringen. Hiertoe kunnen wijzigingen of nieuwe voorschriften worden voorgesteld voor de Verordening betreffende de algemene veiligheid van motorvoertuigen en de Verordening betreffende de bescherming van voetgangers. In de voorliggende voorstellen ligt de nadruk op kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen en ouderen.

Er worden 19 maatregelen overwogen voor de eventuele aanpassing van de Verordening algemene veiligheid van motorvoertuigen en de Verordening bescherming van voetgangers. Deze maatregelen betreffen nieuwe standaarduitrusting en verbeterde veiligheidsprestaties van voertuigen. Als deze verplicht worden gesteld voor auto’s, lichte bedrijfsvoertuigen, bussen, vrachtwagens en aanhangwagens, kunnen zij levens redden op de Europese wegen.

Via deze raadpleging willen wij de standpunten van belanghebbenden vernemen over de beste manieren om de huidige voorschriften voor de veiligheid van voertuigen te verbeteren, ter aanvulling van bestaande studies op dit gebied.

Hoe kan ik reageren?

Met het oog op de transparantie en efficiëntie van de raadpleging, raden we respondenten aan gebruik te maken van de online-vragenlijst.

Vanwege de aard van bepaalde specifieke vragen, zijn er afzonderlijke vragenlijsten voor verschillende doelgroepen.

Naar de vragenlijst

De vragenlijst is beschikbaar in zes talen via de onderstaande links. Antwoorden kan in elke officiële taal van de EU.

Wilt u reageren als weggebruiker (individuele weggebruiker, onderneming of organisatie)?

Vragenlijst in het Spaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans of Pools.

Vertegenwoordigt u een bedrijf of organisatie?

Vragenlijst in het Spaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans of Pools.

Vertegenwoordigt u een overheidsinstantie?

Vragenlijst in het Spaans, Duits, Engels, Frans, Italiaans of Pools.

Referentiedocumenten

Contact