Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
31 Jūlijs 2017 - 22 Oktobris 2017
Temati
Uzņēmējdarbība un rūpniecība, Transports, Vienotais tirgus, Vide, Konkurence, Patērētāji, Justice and fundamental rights, Sabiedrības veselība, Pētniecība un inovācija

Skatīt atbildes

The results of the consultation are currently only available on the English version of this page. Other EU language versions of this page will be updated soon.

View the questionnaire

Questionnaire for road users (individual user, company or organisation)

Questionnaire for companies and organisations

Questionnaire for public authorities

View the contributions

Replies from respondents registered in the transparency register

Replies from others

Anonymous replies (confidentiality requested by respondents)

Additional contributions

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

We received 118 responses and thank all those who contributed to this consultation.
See this brief summary of the replies

Mērķgrupa

Šajā apspriešanā aicināti piedalīties visi iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmumi, iestādes un jo īpaši:

  • privātpersonas
  • uzņēmumi
  • vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa publiskas iestādes
  • patērētāju organizāciju pārstāvji
  • arodbiedrību pārstāvji
  • vides organizāciju pārstāvji
  • ceļu satiksmes drošības organizāciju pārstāvji
  • pētniecības institūti
  • transportlīdzekļu ražotāji un organizācijas, kas pārstāv autobūves nozari
  • automobiļu aprīkojuma ražotāji un piegādes nozari pārstāvošās organizācijas, tostarp MVU, kas darbojas piegādes ķēdē

Apspriešanas mērķis

ES regulu par transportlīdzekļu drošību mērķis ir aizsargāt autovadītājus, pasažierus, gājējus un velosipēdistus, kurus negadījuma laikā var notriekt transportlīdzeklis. Šīs Komisijas iniciatīvas mērķis ir turpināt samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un ievainoto cilvēku skaitu. Lai to panāktu, Transportlīdzekļu vispārējās drošības regulā un Gājēju drošības regulā varētu būt nepieciešami grozījumi vai jaunu prasību noteikšana. Šajos priekšlikumos īpaša uzmanība ir pievērsta ievainojamajiem satiksmes dalībniekiem, tostarp bērniem un veciem cilvēkiem.

Saistībā ar Transportlīdzekļu vispārējās drošības regulas un Gājēju drošības regulas iespējamu atjaunināšanu tiek apsvērti 19 specifiski transportlīdzekļu drošības pasākumi. Šie pasākumi paredz jauna standartaprīkojuma ieviešanu un transportlīdzekļu drošības rādītāju uzlabošanu, turklāt, ja tie būtu saistoši attiecībā uz visiem pasažieru automobiļiem, vieglajiem kravas automobiļiem, autobusiem, kravas automobiļiem un piekabēm, tie varētu glābt dzīvības uz ES ceļiem.

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām tiek rīkota, lai noskaidrotu ieinteresēto personu uzskatus par to, kā vislabāk uzlabot pašreizējos transportlīdzekļu drošības pasākumus, un papildinātu šajā jomā veiktos pētījumus.

Kā iesniegt atbildes

Apspriešanas procesa pārredzamības un efektivitātes nolūkā mēs aicinām respondentus atbildes sniegt, izmantojot tiešsaistes aptauju.

Ņemot vērā atsevišķu jautājumu specifisko raksturu, dažādām mērķa grupām ir paredzētas atsevišķas anketas.

Skatīt aptaujas anketu

Anketa ir pieejama 6 valodās, izmantojot turpmāk norādītās saites. Varat atbildēt jebkurā ES oficiālajā valodā.

Jūs esat satiksmes dalībnieks (fiziska persona, uzņēmums vai organizācija).

Skatīt “EU Survey” anketu spāņu valodā, vācu valodā, angļu valodā, franču valodā, itāļu valodā vai poļu valodā.

Jūs pārstāvat uzņēmumu vai organizāciju.

Skatīt “EU Survey” anketu spāņu valodā, vācu valodā, angļu valodā, franču valodā, itāļu valodā vai poļu valodā.

Jūs pārstāvat publisku iestādi.

Skatīt “EU Survey” anketu spāņu valodā, vācu valodā, angļu valodā, franču valodā, itāļu valodā vai poļu valodā.

Atsauces dokumenti

Kontakti