Om denne høring

Høringsperiode
31 juli 2017 - 22 oktober 2017
Emner
Erhverv og industri, Transport, Det indre marked, Miljø, Konkurrence, Forbrugere, Justice and fundamental rights, Folkesundhed, Forskning og innovation

Se høringssvarene

The results of the consultation are currently only available on the English version of this page. Other EU language versions of this page will be updated soon.

View the questionnaire

Questionnaire for road users (individual user, company or organisation)

Questionnaire for companies and organisations

Questionnaire for public authorities

View the contributions

Replies from respondents registered in the transparency register

Replies from others

Anonymous replies (confidentiality requested by respondents)

Additional contributions

Resultater af høringen og næste skridt

We received 118 responses and thank all those who contributed to this consultation.
See this brief summary of the replies

Målgruppe

Alle borgere, organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder er velkomne til at deltage i denne høring. Vi er særligt interesserede i besvarelser fra

  • Borgere
  • Virksomheder
  • Offentlige myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan
  • Repræsentanter for forbrugerorganisationer
  • Repræsentanter for fagforeninger
  • Repræsentanter for miljøorganisationer
  • Repræsentanter for trafiksikkerhedsorganisationer
  • Forskningsinstitutter
  • Bilfabrikanter og organisationer, der repræsenterer bilbranchen
  • Biludstyrsfabrikanter og organisationer, der repræsenterer leverandørindustrien, herunder smv'er i forsyningskæden.

Formål med høringen

EU's regler om sikkerhed for køretøjer skal beskytte chauffører, passagerer, fodgængere og cyklister, der kan blive ramt af en bil i forbindelse med en ulykke. Kommissionens nuværende initiativ går efter at mindske antallet af trafikdræbte og kvæstede yderligere. Derfor kan det komme på tale at foreslå ændringer eller nye bestemmelser til forordningen om generel sikkerhed og forordningen om fodgængeres sikkerhed. I disse forslag er der fokus på bløde trafikanter, herunder børn og ældre.

Der er 19 konkrete tiltag vedrørende sikkerhed for køretøjer under overvejelse i forbindelse med en eventuel opdatering af forordningen om generel sikkerhed og forordningen om fodgængeres sikkerhed. Disse initiativer handler om at indføre nyt standardudstyr og gøre biler sikrere. De kan være med til at redde liv i trafikken i EU, hvis det bliver obligatorisk at bruge dem på biler, lette erhvervskøretøjer, busser, lastbiler og påhængskøretøjer.

Formålet med høringen er at indhente synspunkter fra interesserede parter om, hvordan man bedst kan forbedre de nuværende sikkerhedsforanstaltninger, som supplement til de eksisterende undersøgelser på området.

Sådan indsender du dit bidrag

Bemærk, at vi af hensyn til høringsprocessens åbenhed og effektivitet opfordrer svarpersonerne til at bruge onlinespørgeskemaet til at indsende deres svar.

På grund af bestemte spørgsmåls art er der forskellige spørgeskemaer til de forskellige målgrupper.

Se spørgeskemaet

Spørgeskemaet er tilgængeligt på 6 sprog via nedenstående links. Du kan svare på et hvilket som helst af EU's officielle sprog.

Vil du gerne svare som trafikant (privatperson, virksomhed eller organisation)?

Se EU Survey-spørgeskemaet på spansk, tysk, engelsk, fransk, italiensk eller polsk.

Repræsenterer du en virksomhed eller en organisation?

Se EU Survey-spørgeskemaet på spansk, tysk, engelsk, fransk, italiensk eller polsk.

Repræsenterer du en offentlig myndighed?

Se EU Survey-spørgeskemaet på spansk, tysk, engelsk, fransk, italiensk eller polsk.

Referencedokumenter

Kontakt