Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
6 februari 2018 - 6 mei 2018
Thema's
Bedrijfsleven en industrie

Bekijk de antwoorden

Reacties van ingeschrevenen in het Transparantieregister
Reacties van anderen

Respondenten en andere belanghebbenden hebben ook standpuntnota's ingediend

Doelgroep

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. Wij stellen met name bijdragen op prijs van:

  • nationale en regionale autoriteiten
  • bedrijven, brancheverenigingen en -organisaties
  • risico-investeerders, onderzoeksinstellingen, universiteiten en individuele burgers

Doel van de raadpleging

De definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, die is vastgelegd in Aanbeveling 2003/361/EG, wordt bijvoorbeeld als criterium gebruikt om te bepalen of bedrijven die het in verband met hun geringe omvang moeilijk hebben, voorrang moeten krijgen bij de toekenning van staatssteun.

Maar de definitie wordt ook vaak gebruikt in het kader van het EU-beleid op uiteenlopende gebieden, zoals concurrentie (staatssteun), structuurfondsen, onderzoek en innovatie (Horizon 2020). Bovendien speelt zij een rol bij het toekennen door de EU van bepaalde administratieve vrijstellingen en tariefverlagingen, zoals bij de REACH-verordening (de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen).

De Commissie is bezig met de evaluatie van bepaalde aspecten van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen. Op grond daarvan zal zij beslissen of de definitie moet worden aangepast. Deze openbare raadpleging is een onderdeel van dit proces, waarbij alle belanghebbenden feedback kunnen geven over de evaluatie en effectbeoordeling van deze definitie.

Hoe kan ik reageren?

Wilt u meedoen, vul dan via EU Survey de vragenlijst in. Deze is beschikbaar in 23 officiƫle talen van de EU. U kunt ook in al deze talen reageren.

U kunt bovendien documenten, zoals een standpuntnota, uploaden of per e-mail naar het contactadres sturen.

Omwille van de transparantie vragen we organisaties om bepaalde gegevens openbaar te maken door zich in te schrijven in het transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die dat niet doen, worden afzonderlijk gepubliceerd.

Lees de specifieke privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage.

Aanvullende informatie

Reacties op deze raadpleging

Kort na afloop van de raadpleging zal de Commissie de reacties bekendmaken.

De ontvangen bijdragen worden samen met uw identiteitsgegevens op internet gepubliceerd, tenzij u bezwaar maakt tegen bekendmaking van uw persoonsgegevens omdat dit uw legitieme belangen zou schaden. In dat geval kan uw bijdrage anoniem worden gepubliceerd. Anders wordt uw bijdrage niet gepubliceerd en wordt er met de inhoud ervan in principe geen rekening gehouden.

Resultaten van de raadpleging

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie een samenvatting van de reacties bekendmaken. Met de resultaten zal in het evaluatieverslag rekening worden gehouden.

Contact