A konzultáció ismertetése

Konzultációs időszak
6 február 2018 - 6 május 2018
Témakörök
Vállalkozás- és iparpolitika

A válaszok megtekintése

Az átláthatósági nyilvántartásban regisztrált szervezetek válaszai
Egyéb válaszok

Válaszadók és más érdekeltek állásfoglalást tartalmazó dokumentumokat is benyújtottak

Célcsoport

A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. Különösen a következők közreműködésére számítunk:

  • nemzeti és regionális hatóságok,
  • vállalkozások, vállalkozói szövetségek vagy szervezetek,
  • kockázatitőke-befektetők, kutató- és tudományos intézmények, magánszemélyek.

A konzultáció célja

A kkv-k fogalommeghatározását a 2003/361/EK ajánlás rögzíti. A fogalommeghatározás központi szerepet játszik azoknak a vállalkozásoknak az azonosításában, amelyek a méretükből adódóan nehéz piaci helyzetbe kerültek és sajátos kihívásokkal néznek szembe, ezért a közfinanszírozás során preferenciális elbánásra jogosultak.

A kkv-fogalommeghatározást a Bizottság széleskörűen használja különböző szakpolitikai területeken, például a versenypolitika (állami támogatások), a strukturális alapok, valamint a kutatás és innováció (Horizont 2020) terén. Ráadásul a meghatározás bizonyos európai uniós adminisztratív kötelezettségek alóli mentességek és díjcsökkentések szempontjából is jelentőséggel bír, például a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) rendelet alkalmazása során.

A Bizottság jelenleg készíti elő a kkv-fogalommeghatározás egyes aspektusainak a felülvizsgálatát és esetleges módosítását. Ez a nyilvános konzultáció ennek a folyamatnak a részét képezi. Lehetővé teszi a Bizottságnak, hogy megismerje az érdekeltek véleményét a témában. A kkv-fogalommeghatározásra vonatkozó értékelést és hatásvizsgálatot a Bizottság a konzultáció során beérkezett észrevételek és javaslatok figyelembevételével fogja elvégezni.

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?

Ha Ön részt kíván venni a konzultációban, kérjük, töltse ki az online kérdőívet az EU Survey honlapon. A kérdőív az EU 23 hivatalos nyelvén érhető el, és a válaszokat e nyelvek bármelyikén be lehet nyújtani.

Ha szeretné, további dokumentumokat (pl. állásfoglalást) is feltölthet, illetve elküldhet nekünk e-mailben véleményének, javaslatainak alátámasztására.

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket felkérjük, hogy regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a regisztrált szervezetekre vonatkozó magatartási kódexet. Ha a szervezet nem regisztrálja magát a nyilvántartásban, az általa beküldött észrevételeket és megjegyzéseket a regisztrált szervezetek által kitöltött kérdőívektől elkülönítve tesszük közzé.

Kérjük, olvassa el az egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben ismertetjük, hogyan kezeljük személyes adatait és válaszait.

A kérdőív megtekintése

Kiegészítő információk

A konzultációra beérkezett válaszok

A Bizottság a kérdőívre adott válaszokat röviddel a konzultáció után közzé fogja tenni.

A konzultáció során beérkezett válaszokat és észrevételeket a válaszadó azonosító adataival együtt közzétesszük az interneten, kivéve ha a válaszadó nem járul hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, mivel az megítélése szerint jogos érdekeit sértené. Ebben az esetben a válaszok a válaszadó neve nélkül tehetők közzé. Máskülönben a válaszok és észrevételek közzétételére nem kerül sor, és a Bizottság elvileg azok tartalmát sem veszi figyelembe.

A konzultáció eredménye

Miután lezárult a konzultáció, a Bizottság összefoglalót készít a hozzászólásokból, és a konzultáció eredményét figyelembe fogja venni az értékelési jelentés elkészítésekor.

Elérhetőségek