Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
6 veljače 2018 - 6 svibnja 2018
Teme
Poduzetništvo i industrija

Pregled odgovora

Odgovori sudionika upisanih u registar transparentnosti
Odgovori ostalih sudionika

Sudionici u savjetovanju i drugi dionici podnijeli su i dokumente o stajalištu

Ciljna skupina

Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Posebno se traže odgovori sljedećih dionika:

  • nacionalnih i regionalnih tijela
  • poduzeća, poslovnih udruženja ili organizacija
  • pružatelja poduzetničkog kapitala, istraživačkih i akademskih institucija te građana.

Cilj savjetovanja

Definicija MSP-ova kako je navedena u Preporuci 2003/361/EZ strukturni je instrument za prepoznavanje poduzeća koja se suočavaju s tržišnim neuspjesima i posebnim izazovima zbog svoje veličine te stoga imaju pravo na povlašteni tretman u pogledu javne potpore.

Radi se o općeprihvaćenom instrumentu u politikama EU-a, primjerice u području tržišnog natjecanja (državna pomoć), strukturnih fondova te istraživanja i inovacija (Obzor 2020.). Osim toga, definicija MSP-ova relevantna je i za određene administrativne iznimke u Europi i smanjene naknade, primjerice u pogledu Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH).

Komisija se trenutačno priprema za evaluaciju i moguću reviziju određenih aspekata definicije MSP-ova. Ovo javno savjetovanje dio je tog procesa te će svakom zainteresiranom subjektu omogućiti davanje povratnih informacija o evaluaciji i procjeni učinka definicije MSP-ova.

Kako poslati odgovor

Molimo Vas da ispunite internetski upitnik u alatu EU Survey. Upitnik je dostupan na 23 službena jezika EU-a te se odgovori mogu predati na bilo kojem od tih jezika.

Možete i učitati dokumente, primjerice dokumente sa stajalištem, ili ih poslati na adresu e-pošte za kontakt.

Radi veće transparentnosti organizacije se pozivaju da upisivanjem u registar transparentnosti i prihvaćanjem njegova kodeksa ponašanja javnosti stave na raspolaganje relevantne informacije o sebi. Ako organizacija nije upisana u registar, njezini se odgovori objavljuju odvojeno od upisanih organizacija.

Pročitajte Posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka, koja sadržava informacije o postupanju s vašim odgovorima i osobnim podacima.

Dodatne informacije

Odgovori na ovo savjetovanje

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka savjetovanja.

Zaprimljeni odgovori i identitet sudionika objavit će se na internetu, osim ako se sudionik protivi objavi osobnih podataka jer bi to naštetilo njegovim legitimnim interesima. U tom se slučaju odgovori i komentari mogu objaviti anonimno. Doprinos se u suprotnom neće objaviti niti će se, u načelu, njegov sadržaj uzeti u obzir.

Rezultati savjetovanja

Komisija će po završetku savjetovanja pripremiti sažetak odgovora. Rezultati će se uzeti u obzir u izradi izvješća o evaluaciji.

Kontakt