Despre consultare

Perioada consultării
19 Septembrie 2017 - 12 Decembrie 2017
Topics
Economia și societatea digitală

Contribuții

Comisia va publica răspunsurile la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.

Rezultatele consultării și etapele următoare

Comisia va prezenta un rezumat al răspunsurilor după încheierea perioadei de consultare. Rezultatele vor fi luate în considerare în contextul revizuirii Directivei ISP.

Grup-țintă

Sunt invitate să contribuie toate părțile interesate, inclusiv autorități publice, deținători și utilizatori de conținut din sectorul public, reutilizatori comerciali și necomerciali, experți și cadre universitare, precum și cetățeni.

Obiectivul consultării

Comisia lansează o consultare publică în vederea revizuirii Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (Directiva ISP). Așa cum se prevede în evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală din mai 2017 [COM(2017) 228] și pentru a îndeplini obiectivele strategiei în domeniul economiei datelor, Comisia pregătește în prezent o inițiativă privind accesibilitatea și reutilizarea datelor publice și finanțate din fonduri publice și, în același timp, analizează în continuare chestiunea datelor deținute în sisteme private care sunt de interes public.

Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public reprezintă un element esențial al strategiei europene de deschidere a datelor guvernamentale pentru utilizare în economie și pentru atingerea obiectivelor societale. Revizuită prin Directiva 2013/37/UE (Directiva ISP) în iulie 2013, aceasta încurajează statele membre să pună la dispoziție în vederea reutilizării cât mai multe materiale deținute de organismele din sectorul public, pentru a promova transparența, inovarea bazată pe date și concurența echitabilă.

Comisia Europeană lansează revizuirea Directivei ISP, îndeplinind astfel obligația de revizuire periodică prevăzută la articolul 13 și promovând, în același timp, obiectivele strategiei privind piața unică digitală în domeniul economiei datelor.

Întrebările din cadrul acestei consultări on-line vizează atât evaluarea punerii în aplicare a directivei actuale, cât și problemele, obiectivele și posibilele opțiuni pentru viitor.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Pentru a garanta un proces de consultare echitabil și transparent, doar răspunsurile primite prin intermediul chestionarelor on-line vor fi luate în considerare și incluse în raport.

Dacă doresc, respondenții vor putea încărca un material, cum ar fi un document de poziție. Documentul respectiv va fi publicat împreună cu răspunsul și va fi luat în considerare la analiza rezultatelor.

De asemenea, părțile interesate pot trimite aceste materiale prin e-mail pe adresa căsuței electronice funcționale (a se vedea datele de contact de mai jos). Dacă sunt trimise în perioada de consultare publică on-line, aceste documente vor fi luate în considerare și incluse în raport.

Declarație de confidențialitate

Politica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare” se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

Vă rugăm să vă indicați opțiunea cu privire la publicarea răspunsului dumneavoastră pe site-ul Comisiei (a se vedea declarația de confidențialitate specifică).

Vă rugăm să rețineți că, indiferent de opțiunea aleasă, contribuția dumneavoastră poate face obiectul unei cereri de acces la documente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. În acest caz, cererea va fi evaluată pe baza condițiilor prevăzute în regulament și în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap

Acceptăm chestionarele trimise prin e-mail sau prin poștă de persoanele cu handicap și de organizațiile care le reprezintă

:

European Commission

DG Communication Networks, Content & Technology

Unit G1 – Data Policy and Innovation

Euroforum Building

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Luxemburg

Transparența

În cadrul sondajului vi se va cere să precizați dacă răspundeți în nume personal sau în numele unei organizații. Organizațiile care răspund la chestionar sunt invitate să se înscrie în Registrul de transparență.

Contact