Obsah konzultace

Trvání konzultace
25 Říjen 2017 - 18 Leden 2018
Témata
Doprava

Výsledky konzultace a další postup

Po skončení konzultace provede Komise shrnutí odpovědí. Výsledky budou zohledněny při přípravě souvisejícího legislativního návrhu.

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace.

Konzultace může především zajímat veřejné orgány působící v odvětví námořní dopravy (vnitrostátní, regionální a místní), lodní společnosti, provozovatele přístavů, majitele lodí, zástupce lodí nebo agenty přepravce, výrobce/dodavatele lodí a zařízení, poskytovatele přístavních systémů a jiných logistických/ITS/telekomunikačních služeb, logistické společnosti, odborové organizace, nevládní organizace a zájmové organizace (spotřebitelské/environmentální/bezpečnostní atd.), výzkumné pracovníky a akademickou obec a spotřebitele, cestující a další občany se zájmem o danou problematiku. 

Cíl konzultace

Tato otevřená veřejná konzultace byla zahájena s cílem shromáždit názory a stanoviska ke směrnici o ohlašovacích formalitách a jejímu provádění a zejména shromažďovat údaje a poznatky o dopadech hlavních nedostatků a možnostech dalšího postupu.

Dotazník je sestaven tak, že umožňuje, aby své názory na toto téma vyjádřili i respondenti z řad laické veřejnosti. Výsledky veřejné konzultace budou využity v analýze Komise, která bude rovněž založena na cílených konzultacích a externích studiích.

Respondenti mohou své odpovědi dále rozvést v příslušných textových polích. Na konci dotazníku můžete svůj příspěvek doplnit o podklady (např. stanoviska, statistiky).

Jak zaslat příspěvek

Připomínáme, že v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního procesu konzultace budou zohledněny a do souhrnné zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím elektronického dotazníku.

Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko). Ty budou zveřejněny spolu s jejich příspěvkem do konzultace.