A konzultáció ismertetése

Konzultációs időszak
13 november 2017 - 12 február 2018
Témakörök
Élelmiszer-biztonság

A konzultáció eredménye és a további lépések

Célcsoport

A konzultációban minden polgár részt vehet, függetlenül attól, hogy uniós ország állampolgára-e vagy sem.

Ezen a nyilvános konzultáción túlmenően közzéteszünk egy másik felmérést is, amely kifejezetten a peszticidekkel és a növényvédőszer-maradékokkal foglalkozó érdekelt feleknek készült. Ezt a célzott felmérést szervezetek képviselői tölthetik ki itt.

A konzultáció célja

A Bizottság ezzel a nyilvános konzultációval azt szeretné megtudni, hogy mit gondolnak a polgárok a növényvédő szerekkel és a növényvédőszer-maradékokkal kapcsolatos uniós jogszabályokról. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a lakosság szerint milyen pozitívumai és negatívumai vannak a jogszabályoknak, és mennyire védik az emberek és az állatok egészségét, valamint a környezetet.

Mit jelent az, hogy növényvédő szer (peszticid)? A peszticid olyan termék, amely elpusztítja vagy megfékezi a károsító szervezetet vagy betegséget, illetve megelőzi, hogy ilyen szervezet vagy betegség kárt okozzon a növényben. A peszticideket elsősorban a mezőgazdaságban használják, a növények rovarok, gyomok, gombák stb. elleni védelmére. A növényvédő szerek legfontosabb összetevője a hatóanyag. Az emberi betegségek kezelésére alkalmazott gyógyszerekhez hasonlóan a növényvédő szereknek is a bennük található hatóanyag a legfontosabb összetevője, ugyanis ez fejti ki a kívánt hatást. A hatóanyag lehet kémiai vagy (mikro)biológiai. Az 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: a növényvédő szerekről szóló rendelet) 2011 óta szabályozza a hatóanyagok jóváhagyását és a növényvédő szerek forgalomba hozatalát. Bővebb információkért lásd az Európai Bizottság peszticidekkel foglalkozó weboldalát.

Mit jelent az, hogy növényvédőszer-maradék? Az olyan termékek, mint pl. az élelmiszer és a takarmány nyomokban peszticidet tartalmazhatnak: ezt hívjuk növényvédőszer-maradéknak. A maradékanyag-határérték (MRL) azt a peszticidmennyiséget jelöli, amit egy adott termék jogszerűen tartalmazhat. A 396/2005/EK rendelet (a továbbiakban: a növényvédőszer-maradékokról szóló rendelet) 2008-ban lépett hatályba, és azóta szabályozza és harmonizálja a növényvédő szerek maradékanyag-határértékeinek meghatározását az Unión belül. Bővebb információkért lásd az Európai Bizottság növényvédőszer-maradékkal foglalkozó weboldalát.https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels_en

A növényvédő szerekről és a növényvédőszer-maradékokról szóló rendeletekben foglalt szabályok érvényre juttatásában több szereplő is részt vesz: az uniós tagállamok, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Bizottság. A növényvédő szerek forgalomba hozatala kétlépcsős folyamat. Először uniós szinten jóvá kell hagyni a hatóanyagot. A jóváhagyott hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer gyártója ezután kérelmezheti az adott termék engedélyezését az egyes tagállamokban. Ezzel párhuzamosan az EU szükség esetén maradékanyag-határértékeket állapít meg az adott növényvédő szerre uniós szinten. Az Unión kívül termesztett növények esetében az exportáló ország kérésére határoznak meg maradékanyag-határértékeket.

Ez a nyilvános konzultáció egy átfogó konzultációsorozat részét képezi, amelynek keretében az érdekelt szervezetek és a tagállami hatóságok véleményének megismerése céljából külön felmérésekre is sor kerül.

A konzultációs stratégiáról, valamint az érdekelt feleknek szóló felmérésekről további információk olvashatók az Európai Bizottság e célra létrehozott weboldalán. A válaszokat a Bizottság fel fogja használni a REFIT-értékelés eredményeit ismertető szolgálati munkadokumentum elkészítéséhez.

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?

Ez a kérdőív a magánszemélyekhez szól, és az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll. Válaszait Ön az EU 23 hivatalos nyelve közül bármelyiken benyújthatja. Ha teheti, észrevételeit angol nyelven fogalmazza meg, így a Bizottság gyorsabban fel tudja dolgozni az Ön kérdőívét.

A beérkezett válaszokat alapesetben közzétesszük az interneten. Kérjük, olvassa el a konzultációhoz csatolt egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amelyből megtudhatja, hogyan kezeljük az Ön válaszait és személyes adatait.

A kérdőív megtekintése

Kiegészítő információk

A Bizottság minőségi jogalkotási programjának részét képező REFIT-értékelések azt hivatottak elősegíteni, hogy az uniós jogszabályok elérjék a tőlük várt, az uniós polgárok és vállalkozások, valamint a társadalom egészének érdekeit szolgáló célokat. A REFIT további rendeltetése, hogy csökkentse a bürokráciát és a szabályozásból eredő költségeket, valamint hogy egyszerűbbé és közérthetőbbé tegye az uniós jogot. További információk itt találhatók.

Elérhetőségek