Više informacija o ovom savjetovanju

Razdoblje savjetovanja
13 studenog 2017 - 12 veljače 2018
Teme
Sigurnost hrane

Rezultati savjetovanja i sljedeći koraci

Ciljna skupina

U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi građani EU-a i državljani trećih zemalja.

Osim ovog javnog savjetovanja dostupna je i posebna anketa namijenjena dionicima koji rade s pesticidima i ostacima pesticida. Želite li u ime udruge odgovoriti na anketu namijenjenu dionicima, upitnik možete pronaći ovdje.

Cilj savjetovanja

Svrha ovog javnog savjetovanja jest prikupiti mišljenja građana o zakonodavstvu EU-a o pesticidima i ostacima pesticida. Cilj je dobiti informacije o tome koje prednosti i nedostatke zakonodavstva građani vide te kakvom smatraju razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša.

Što su to pesticidi? Pesticidi su proizvodi koji sprječavaju, uništavaju ili suzbijaju štetne organizme („štetnike”) ili bolesti. Pesticidi se prvenstveno primjenjuju u poljoprivredi za zaštitu bilja od insekata, korova, gljivica i drugih nametnika. Najvažniji je sastojak pesticida takozvana aktivna tvar. Kao i kod lijeka za liječenje bolesti kod ljudi, aktivna tvar u pesticidu ključni je sastojak koji proizvodi željeni učinak. Aktivna tvar može biti kemijska ili (mikro)biološka tvar. Odobravanje aktivnih tvari i stavljanje pesticida na tržište uređeno je Uredbom (EZ) br. 1107/2009 („Uredba o pesticidima”) koja je na snazi od 2011. Više informacija dostupno je na Komisijinim internetskim stranicama o pesticidima.

Što su to ostaci pesticida? Ostaci pesticida ostaci su sredstva koji mogu biti prisutni u proizvodima kao što je hrana i hrana za životinje. Maksimalna razina ostataka (MRO) zakonski je dopuštena količina ostataka pesticida u određenom proizvodu. Uredbom (EZ) br. 396/2005 („Uredba o ostacima pesticida”), koja je stupila na snagu 2008., uređuje se i usklađuje određivanje maksimalnih razina ostataka u EU-u. Više informacija dostupno je na Komisijinim internetskim stranicama o ostacima pesticida.

Za provedbu propisa iz Uredbe o pesticidima i Uredbe o ostacima pesticida nadležno je više tijela:  države članice EU-a, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska komisija. Postupak stavljanja pesticida na tržište odvija se u dvije faze. Najprije se na razini EU-a mora odobriti aktivna tvar, nakon čega proizvođač pesticida koji sadržava odobrenu aktivnu tvar može podnijeti zahtjev za odobravanje proizvoda u pojedinačnim državama članicama. Istodobno se na razini EU-a prema potrebi određuju maksimalne razine ostataka za pesticid. Za kulture koje se uzgajaju izvan EU-a maksimalne razine ostataka određuju se na zahtjev zemlje izvoznice.

Ovo javno savjetovanje dio je šire strategije savjetovanja koja obuhvaća ankete za dionike čija je svrha prikupljanje mišljenja organizacija dionika i tijela država članica.

Dodatne informacije o strategiji savjetovanja i poveznice na ankete za dionike dostupne su na zasebnim internetskim stranicama Europske unije. Odgovori će se uzeti u obzir pri izradi radnog dokumenta službi Europske komisije u kojem će biti izneseni rezultati evaluacije provedene u okviru programa REFIT.

Kako poslati odgovor

Upitnik za građane dostupan je na svim službenim jezicima EU-a. Odgovarati možete na bilo kojem od 23 službena jezika EU-a. Slanje odgovora na engleskom omogućit će bržu obradu ankete.

Dobiveni odgovori mogu biti objavljeni na internetu. Za informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i odgovorima dostavljenima u okviru ovog savjetovanja, pročitajte priloženu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Prikaz upitnika

Dodatne informacije

Procjene u okviru programa REFIT dio su Komisijina plana za bolju regulativu. Njima se osigurava da propisi EU-a građanima, poslovnim subjektima i društvu donose korist bez nepotrebne birokracije i uz što niže troškove. Svrha im je istodobno pojednostavniti propise EU-a i učiniti ih razumljivijima. Više informacija dostupno je ovdje.

Kontakt