Obsah konzultace

Trvání konzultace
13 Listopad 2017 - 12 Únor 2018
Témata
Bezpečnost potravin

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit občané nejen ze zemí Evropské unie, ale i mimo ni.

Kromě této veřejné konzultace probíhá další průzkum určený zainteresovaným subjektům, které s pesticidy a rezidui pesticidů pracují. Tento cílený průzkum mezi zainteresovaným subjekty je k dispozici zde, pokud byste se ho chtěli zúčastnit jménem vaší organizace.

Cíl konzultace

Účelem veřejné konzultace je shromáždit názory občanů na právní předpisy EU o pesticidech a reziduích pesticidů. Zajímá nás zejména, které jsou podle občanů silné a slabé stránky právních předpisů a také jejich názor na úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí.

Co je pesticid? Pesticid je přípravek, který odpuzuje nebo hubí škodlivé organismy (škůdce) či původce nemocí. Pesticidy se používají především v zemědělství k ochraně rostlin před hmyzem, plevelem, houbami apod. Nejdůležitější složkou pesticidu je tzv. účinná látka. Stejně jako v případě běžných léků je účinná látka u pesticidů klíčovou složkou, která přináší kýžený efekt. Účinné látky mohou být buď chemické, nebo (mikro)biologické. Od roku 2011 upravuje schvalování účinných látek a uvádění pesticidů na trh nařízení (ES) č. 1107/2009 (tzv. nařízení o pesticidech). Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o pesticidech.

Co je reziduum pesticidu? Rezidui se nazývají stopová množství pesticidů, která se mohou vyskytovat v produktech, jako jsou potraviny a krmiva. Množství pesticidu, které smí legálně v určitém produktu zůstat, se nazývá maximální limit reziduí. V roce 2008 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 396/2005 (tzv. nařízení o reziduích pesticidů), které upravuje a harmonizuje stanovování maximálních limitů reziduí v EU. Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o reziduích pesticidů.

Na uplatňování nařízení o pesticidech a nařízení o reziduích pesticidů se podílí několik orgánů: členské státy EU, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská komise. Uvádění pesticidů na trh je dvoufázový proces. Nejdříve je nutné schválit na úrovni EU příslušnou účinnou látku. Poté může výrobce pesticidu, který obsahuje schválenou účinnou látku, požádat v jednotlivých členských státech o povolení tento přípravek používat. Zároveň jsou v případě potřeby stanoveny maximální limity reziduí daného pesticidu na úrovni EU. U plodin pěstovaných mimo EU jsou maximální limity reziduí stanoveny na žádost vyvážející země.

Tato veřejná konzultace je součástí širší konzultační strategie, která zahrnuje průzkumy zaměřené na zainteresované organizace a orgány členských států.

Další informace o konzultační strategii a odkazy na průzkumy mezi zainteresovanými subjekty najdete na příslušných internetových stránkách Evropské komise. Vaše odpovědi budou zohledněny při přípravě pracovního dokumentu útvarů Evropské komise, ve kterém budou prezentovány výsledky hodnocení v rámci programu REFIT.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník pro občany je k dispozici ve všech úředních jazycích EU a své odpovědi můžete zaslat v kterémkoli z nich. Vítány jsou však zejména příspěvky v angličtině, jelikož to urychlí zpracování výsledků průzkumu.

Obdržené příspěvky mohou být zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Zobrazit dotazník

Další informace

Hodnocení v rámci programu REFIT jsou součástí programu Evropské komise na zlepšování právní úpravy. Jejich účelem je zajistit, aby právní předpisy EU měly zamýšlený přínos pro občany, podniky i celou společnost a současně se odstranila byrokratická zátěž a snížily se náklady na provádění těchto předpisů. Hodnocení tak pomáhají předpisy zjednodušit a přizpůsobit je tak, aby byly srozumitelnější. Další informace najdete zde:

Kontakt