Despre consultare

Perioada consultării
19 Mai 2017 - 11 August 2017
Domenii
Educație și formare, Tineret

Contribuții

Comisia va publica răspunsurile la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.

Rezultatele consultării și etapele următoare

Recomandarea va ține cont de rezultatele consultării publice și de alte date și dovezi științifice.

Grup-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Ne interesează, în mod special, să participe:

  • Instituții de educație și de formare
  • Profesori, cadre didactice și responsabili ai instituțiilor de învățământ
  • Organizații ale societății civile
  • Autorități publice (europene, naționale, regionale și locale)
  • Organizații de tineret
  • Parteneri sociali
  • Elevi și studenți

Obiectivul consultării

Chestionarul on-line va sonda opinia publică cu privire la importanța înzestrării tinerilor cu valori comune și la modul în care educația și învățarea informală pot contribui la realizarea acestui obiectiv, pentru a crea mai multă coeziune socială.

Chestionarul on-line are ca scop colectarea de informații cu privire la următoarele chestiuni:

  1. În ce măsură educația și formarea îi ajută pe tineri să adopte valori comune și să promoveze incluziunea socială? Care sunt principalele provocări? Ce obiective ar trebui urmărite în acest context?
  2. Care sunt cele mai eficiente politici, instrumente și metode pe care le poate oferi educația formală și non-formală?
  3. În ce măsură cooperarea la nivelul UE în domeniul educației și formării poate aduce o valoare adăugată și sprijini statele membre în modul cel mai eficace pentru a promova incluziunea socială și valorile comune prin intermediul învățării formale și non-formale?

 

Rezultatele consultării publice vor fi utilizate împreună cu alte date și dovezi științifice, precum și cu rezultatele procesului de învățare reciprocă în baza cadrului strategic Educație și formare profesională 2020 (în special lucrările grupului de lucru „Educație și formare profesională 2020” privind acțiunile întreprinse ca urmare a Declarației de la Paris).

Recomandarea va stabili un cadru de politică care va servi drept document de referință principal la nivelul UE pentru a sprijini statele membre să ofere un sistem de educație și formare care să promoveze incluziunea socială și asumarea de valori comune, contribuind totodată la prevenirea radicalizării care duce la extremism violent.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Din motive de transparență și pentru a facilita participarea la consultare, Comisia Europeană încurajează părțile interesate să utilizeze chestionarul on-line pentru a-și exprima punctele de vedere.

Dacă doresc, respondenții vor putea încărca în sistem un document de poziție. Acesta va fi publicat împreună cu răspunsul lor.

Contact