Om denne høring

Høringsperiode
29 januar 2018 - 24 april 2018
Emner
Miljø, Handel
Afdelinger

Se høringssvarene

DownloadXLS - 819 KB

Målgruppe

Alle interesserede parter, herunder virksomheder (som defineret i træforordningen), forhandlere (som defineret i træforordningen), andre virksomheder, som kan blive berørt af en ændring af anvendelsesområdet for forordningen, berørte sektorer og/eller brancheorganisationer, nationale myndigheder med ansvar for træforordningen, overvågningsorganer under forordningen, civilsamfundsorganisationer, træproducerende lande uden for EU og den brede offentlighed.

Formål med høringen

Efter evalueringen af virkningen og effektiviteten af EU's træforordning gennem de første to år af dens anvendelse blev det bemærket, at forordningen omfatter mange trævarer, men at ikke alle trævarer er dækket. Evalueringen konkluderede, at Europa-Kommissionen bør overveje en ændring af omfanget af produkter på basis af en konsekvensanalyse af de forskellige muligheder. Europa-Kommissionen er derfor i gang med at gennemføre en konsekvensanalyse, for at vurdere de mulige ændringer af omfanget af produkter, der er dækket af EU's træforordning. Som led i denne konsekvensanalyse og i overensstemmelse med Europa-Kommissionens retningslinjer for bedre regulering foretager vi en omfattende høring af de interesserede parter. Det overordnede mål med denne høring er at indsamle synspunkter og dokumentation vedrørende eventuelle ændringer af omfanget af produkter, der er dækket af EU's træforordning. Høringen er opbygget omkring det overordnede spørgsmål om, hvorvidt det nuværende omfang af produkter, som er dækket af træforordningen, bør ændres eller ej – og hvis ja, i hvor høj grad.

Sådan indsender du dit bidrag

Du kan deltage i høringen ved at udfylde onlinespørgeskemaet.

Spørgeskemaet er tilgængeligt på 23 officielle EU-sprog, og du kan svare på et hvilket som helst af disse sprog.

Det tager ca. 30 minutter at besvare spørgsmålene. Du kan til enhver tid holde en pause og fortsætte igen senere. Når du har indsendt din besvarelse, kan du downloade en kopi af de spørgsmål, du har besvaret.

Alle modtagne besvarelser vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt at læse den særlige databeskyttelseserklæring for denne høring, som beskriver, hvordan alle personoplysninger og bidrag vil blive behandlet.

Se spørgeskemaet

Klik her for at svare på spørgeskemaet.

Før du svarer på spørgeskemaet, bør du læse den særlige databeskyttelseserklæring, som beskriver, hvordan dine oplysninger behandles af EU-Kommissionen (findes kun på engelsk).

Referencedokumenter

DownloadPDF - 24.7 KB

Yderligere oplysninger

Som en del af det europæiske åbenhedsinitiativ beder Kommissionen organisationer (bl.a. NGO'er, brancheforeninger og virksomheder), der ønsker at deltage i offentlige høringer, om at oplyse Kommissionen og offentligheden om, hvem og hvad de repræsenterer, hvad der er deres mål, hvordan de bliver finansieret, og hvordan de er struktureret, ved at lade sig registrere i EU's åbenhedsregister og forpligte sig til at efterleve dets adfærdskodeks.

Hvis din organisation er registreret i åbenhedsregistret, bedes du angive registreringsnummeret i spørgeskemaet. Dit bidrag vil så blive anset for at repræsentere organisationens holdning.

Hvis din organisation ikke allerede er registreret, kan du registrere den nu. Gå derefter tilbage til denne side for at indsende din besvarelse som en registreret organisation.

I forbindelse med analysen af svarene på en høring vil besvarelser fra deltagere, som vælger ikke at lade sig registrere, blive behandlet som individuelle bidrag (medmindre deltagerne er anerkendt som repræsentanter for interessenter i henhold til artikel 154-155 i TEUF – traktatbestemmelserne om dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i EU).

Kontakt