Obsah konzultace

Trvání konzultace
29 Leden 2018 - 24 Duben 2018
Témata
Životní prostředí, Obchod

Zobrazit příspěvky

StáhnoutXLS - 819 KB

Cílová skupina

Všechny zúčastněné strany, včetně hospodářských subjektů (podle definice v nařízení EU o těžbě dřeva), obchodníků (podle definice v nařízení EU o těžbě dřeva), dalších podniků potenciálně dotčených případnou změnou dané definice výrobku, dotčená průmyslová nebo obchodní sdružení, příslušné orgány členských států pro oblast dřeva, kontrolní organizace podle nařízení EU těžbě dřeva, organizace občanské společnosti, třetí země produkující dřevo, široká veřejnost.

Cíl konzultace

V návaznosti na hodnocení účinnosti a fungování nařízení EU o těžbě dřeva během prvních dvou let jeho uplatňování bylo zjištěno, že nařízení se aplikuje na značné množství dřevařských výrobků, avšak ne všechny spadají do oblasti jeho působnosti. Hodnocení dospělo k závěru, že Evropská komise by mohla zvážit změnu definice výrobku pro účely tohoto nařízení, přičemž by provedla posouzení dopadů jednotlivých možností. Evropská komise proto přistupuje k posouzení dopadů s cílem analyzovat možné změny definice výrobku pro účely výše uvedeného nařízení. Jako součást tohoto posouzení a v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy se provádí rozsáhlá konzultace se zúčastněnými stranami. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit podklady a názory na případnou změnu definice výrobku pro účely nařízení. Stěžejní otázka konzultace tedy zní, zda by se stávající definice výrobku pro účely tohoto nařízení měla změněno či nikoli, a pokud ano, v jakém rozsahu.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník.

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU a odpovídat můžete v kterémkoli z nich.

Dotazník vám zabere přibližně 30 minut. Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii.

Všechny obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Zobrazit dotazník

Dotazník najdete zde.

Dříve než začnete dotazník vyplňovat, si přečtěte si zvláštní prohlášení o ochraně soukromí, které popisuje, jak Evropská komise zpracovává osobní údaje (k dispozici pouze v angličtině).

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 24.7 KB

Další informace

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace (včetně nevládních organizací, obchodních organizací, podniků apod.), které chtějí ve veřejné konzultaci předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, koho a co zastupují, o svých cílech, financování a struktuře, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím souvisejícího kodexu chování.

Jste-li již registrovanou organizací, vyplňte prosím v dotazníku své identifikační číslo v rejstříku Váš příspěvek pak bude považován za názor celé organizace.

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a odešlete svůj příspěvek jako registrovaná organizace.

Při rozboru odpovědí zaslaných v rámci této konzultace bude s příspěvky respondentů, kteří se rozhodnou, že se do rejstříku transparentnosti nepřihlásí, zacházeno jako s individuálními příspěvky (výjimku tvoří respondenti, kteří jsou podle ustanovení Smlouvy, Evropský sociální dialog, články 154–155 SFEU považováni za zástupce zúčastněných subjektů).

Kontakt