Obsah konzultace

Trvání konzultace
27 Září 2017 - 20 Prosinec 2017
Témata
Energetika
Útvary

Zobrazit příspěvky

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě a zavázaly se k dodržování kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Výsledky konzultace a další postup

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě a zavázaly se k dodržování kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Cílová skupina

veřejnoprávní orgány, orgány členských států, soukromé organizace, průmyslová sdružení, malé a střední podniky, poradenské firmy, jiné relevantní zúčastněné subjekty a občané (v rámci Evropské unie i mimo ni).

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je seznámit se s názory zúčastněných stran na priority pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2018 a následující období. Evropská komise vypracovala v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 (tzv. nařízení o elektřině) a čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 (tzv. nařízení o plynu) roční seznam priorit, v němž se stanoví oblasti, které mají být do kodexů sítě zahrnuty.

Jak zaslat příspěvek

Vyplněný dotazník veřejné konzultace můžete zaslat e-mailem na adresu ENER-NC-PRIORITIES@ec.europa.eu.

Příspěvek do konzultace můžete zaslat nejpozdeji 20. prosince 2017.

Doručené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji a příspěvky naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je připojeno k této konzultaci. Doporučujeme se s ním seznámit. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 279.2 KB

Kontakt