Obsah konzultace

Trvání konzultace
16 Duben 2018 - 10 červenec 2018
Témata
Jednotný trh, Energetika, Průmysl a obchod

Výsledky konzultace a další postup

Své příspěvky můžete zaslat prostřednictvím online dotazníku na stránkách EUSurvey.

Obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Pokud vás zajímá, jak bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, přečtěte si související prohlášení o ochraně soukromí.

Cílová skupina

Široká veřejnost a všechny zúčastněné strany, zejména:

  • občané
  • průmysl
  • malé a střední podniky
  • nevládní organizace působící v oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí
  • výzkumní a akademičtí pracovníci
  • normalizační organizace

Účastníky zasedání konzultačního fóra o ekodesignu (GŘ GROW, výrobky skupiny 5), která se konala ve dnech 6. května 2014 a 25. října 2017, ujišťujeme, že jejich příspěvky budou zohledněny. Uvítáme jakékoli jejich další příspěvky v rámci této konzultace.

Cíl konzultace

Tato veřejná konzultace se týká možných opatření k regulaci dopadu používání obráběcích strojů a svářecích zařízení na životní prostředí.

Konzultace poslouží k získání detailnějších podnětů a názorů od členských států, orgánů veřejné správy, průmyslových skupin, nevládních organizací a dalších zainteresovaných subjektů.

Komise výsledky využije jako podklad k hodnocení a posouzení dopadů v rámci přípravy předpisů specifických pro každou skupinu výrobků.

Jak zaslat příspěvek

Žádáme respondenty, aby své příspěvky zasílali prostřednictvím online dotazníku na stránkách EUSurvey.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU kromě irštiny a vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich.

Zobrazit dotazník

Další informace

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly v rejstříku transparentnosti, a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací jsou zveřejňovány odděleně od příspěvků registrovaných organizací.

Diskusní dokumenty a informace týkající se konkrétních návrhů o ekodesignu obráběcích strojů a svářecích zařízení jsou k dispozici na platformě CIRCABC sloužící ke sdílení dokumentů. Pokud máte o přístup do databáze CIRCABC zájem (jedná se o skupinu „Ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie – konzultační fórum“), zaregistrujte se internetových stránkách platformy. Veškeré informace o návrhu najdete v knihovně dokumentů GŘ GROW věnované ekodesignu, pod skupinou výrobků „Machine tools – ENTR Lot 5“.

Kontakt