За настоящата консултация

Период на консултацията
22 ноември 2017 - 21 февруари 2018
Теми
Околна среда, Обществено здравеопазване
Ведомства

Целева група

Всички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация.

Цел на консултацията

С консултацията се търсят мнения относно евентуални действия в отговор на рисковете от попадането на фармацевтични продукти в околната среда.

Да се получат мнения и информация в подкрепа на разработването на стратегически подход на Комисията към фармацевтичните продукти в околната среда.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните онлайн въпросника.
Той е достъпен на 23 от официалните езици на ЕС, като отговорите могат да бъдат изпращани на всеки от тях. Поради възможни забавяния при превода на отговорите, изпратени на някои езици, е желателно да се отговаря на английски език, тъй като това ще помогне за по-бързото обработване на резултатите от консултацията.
По всяко време можете да направите пауза и да продължите по-късно. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник.
Последният въпрос дава възможност за изпращане на удостоверителна документация (максимум 3 страници).
Всички получени мнения може да бъдат публикувани в интернет. Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и вашите коментари.

 

Към въпросника

Въпросникът е достъпен чрез EU Survey.
Преди да отговорите на въпросите, моля, уверете се, че сте прочели гореспоменатата специална декларация за поверителност.

Референтни документи

СвалиPDF - 184.8 KB
СвалиPDF - 1.1 MB
СвалиPDF - 1.8 MB

Контакт