Obsah konzultace

Trvání konzultace
29 Červen 2018 - 21 Září 2018
Témata
Institucionální záležitosti

Cílová skupina

Všichni občané a zúčastněné strany, které zajímá přístup veřejnosti k dokumentům v držení Evropské komise.

Cíl konzultace

Komise připravuje novou online platformu, jejímž prostřednictvím by veřejnost mohla podávat žádosti o přístup k dokumentům, které má v držení Evropská komise (v souladu s nařízením č. 1049/2001).

Konzultace chce zjistit názory na podobu a funkce nové platformy.

Hlavním cílem je vytvořit efektivnější a k uživateli vstřícnější způsob vyřizování žádostí o přístup k dokumentům. Měla by se tím usnadnit interakce mezi Komisí a veřejností a lidé by měli snadněji najít dokumenty, které je zajímají, a získat k nim přístup.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit vyplněním online dotazníku v kterémkoli z úředních jazyků EU (zabere vám to přibližně 5 minut).

Kontakt