Despre consultare

Perioada consultării
8 Decembrie 2017 - 2 Martie 2018
Domenii
Justiția și drepturile fundamentale

Rezultatele consultării și etapele următoare

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Pentru informații despre modul în care vor fi tratate contribuția și datele dumneavoastră personale, consultați declarația de confidențialitate anexată acestei consultări.

Rezultatele consultării publice vor fi luate în considerare în contextul revizuirii de către Comisie a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea actelor și a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 privind obținerea de probe, inclusiv în vederea pregătirii unor eventuale propuneri ale Comisiei care să fie prezentate Parlamentului European și Consiliului.

Grup-țintă

Apreciem participarea tuturor persoanelor și organizațiilor care doresc să-și exprime opinia cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială – profesioniști din domeniul juridic, organizații internaționale sau interguvernamentale, autorități publice, asociații reprezentative la nivel european și național, cercetători, organisme de consultanță, ONG-uri, cetățeni și întreprinderi.

Obiectivul consultării

Obiectivul prezentei consultări publice este de a colecta opiniile părților interesate cu privire la funcționarea în practică a cadrului juridic actual al cooperării judiciare transfrontaliere în materie civilă și comercială, fiind acordată o atenție specială notificării sau comunicării actelor și obținerii de probe. Consultarea ar trebui să contribuie la identificarea posibilelor probleme legate de funcționarea mecanismelor de cooperare stabilite de cele două regulamente și a relevanței lor în ceea ce privește stabilirea unui spațiu european de justiție. De asemenea, consultarea va colecta opinii privind posibile soluții la problemele identificate.

Comisia va analiza și integra rezultatele în evaluarea și studiul de impactul pe care le va realiza pentru a stabili dacă este cazul să elaboreze propuneri de revizuire a cadrului existent pentru cooperarea judiciară transfrontalieră în materie civilă și comercială. Orice propunere de revizuire a celor două regulamente va trebui să fie dezbătută și adoptată de către Parlamentul European și Consiliu.

Contextul de politică al consultării

UE are sarcina de a dezvolta spațiul european de justiție în materie civilă pe baza principiilor încrederii reciproce și recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare. Spațiul de justiție necesită cooperare judiciară la nivel transfrontalier. În acest scop și pentru funcționarea corespunzătoare a pieței interne, UE a adoptat norme privind notificarea sau comunicarea transfrontalieră a actelor judiciare și cooperarea în materie de obținere a probelor. Acestea sunt instrumente importante care reglementează cooperarea judiciară dintre statele membre în materie civilă și comercială. Scopul lor comun este de a oferi un cadru eficient pentru cooperarea judiciară între țări.

Deși legislația privind cooperarea judiciară pare să trateze chestiuni de ordin tehnic și procedural, impactul său asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor UE este substanțial. Ea este aplicată în fiecare procedură judiciară care are implicații transfrontaliere. Buna sa funcționare în astfel de cazuri concrete este indispensabilă pentru a garanta accesul la justiție și la un proces echitabil pentru părțile implicate în procedură.

Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 a subliniat că, pentru a consolida încrederea reciprocă între sistemele judiciare ale statelor membre ale UE, ar trebui să fie analizată necesitatea de a se consolida drepturile procedurale civile, de exemplu în ceea ce privește notificarea sau comunicarea actelor ori obținerea de probe. Obiectivul de îmbunătățire a cadrului cooperării judiciare în UE este în concordanță și cu obiectivele Comisiei stabilite în Strategia privind piața unică digitală. În acest sens, Comisia s-a angajat, în programul său de lucru pe 2018, să prezinte propuneri de revizuire atât a Regulamentului privind notificarea sau comunicarea actelor, cât și a Regulamentului privind obținerea de probe.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Puteți completa chestionarul on-line, cu următorul link: „Participați la consultare

Chestionarul este disponibil în toate limbile oficiale ale UE (cu excepția limbii irlandeze). Puteți răspunde în oricare din limbile oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv în irlandeză.

Nu este obligatoriu să răspundeți la toate întrebările. Chiar dacă nu sunteți expert, nu ezitați să răspundeți la cât mai multe întrebări pe care le considerați adecvate. Vă puteți exprima opinia sub formă de răspunsuri standard (la întrebările cu variante multiple de răspuns) sau sub formă de text liber. De asemenea, puteți furniza informații suplimentare într-un document separat pe care să-l atașați la sfârșitul chestionarului.

În orice caz, menționăm că nu putem garanta că vom fi în măsură să luăm în considerare răspunsurile primite după expirarea termenului-limită (2 martie 2018).

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Dacă nu sunteți de acord cu publicarea informațiilor dumneavoastră personale, contribuția vă va fi publicată sub acoperirea anonimatului. Dacă încărcați un document, acesta va fi publicat fără a i se aduce nicio modificare, împreună cu contribuția dumneavoastră. Pentru informații despre modul în care vor fi tratate contribuția și datele dumneavoastră personale, consultați declarația de confidențialitate anexată acestei consultări.

În scopul transparenței, Comisia solicită organizațiilor care doresc să prezinte observații în contextul consultărilor publice să furnizeze Comisiei și publicului larg informații care să explice pe cine și ce interese reprezintă, înscriindu-se în Registrul de transparență și aderând la codul de conduită aferent. Dacă o organizație hotărăște să nu furnizeze aceste informații, politica declarată a Comisiei este să considere contribuția respectivă ca fiind o contribuție individuală [a se vedea Comunicarea COM(2002)704 privind standardele de consultare și Comunicarea COM(2007)127 din 21.3.2007 privind acțiunile întreprinse în aplicarea cărții verzi „Inițiativa europeană în materie de transparență”].

Dacă organizația dumneavoastră este înscrisă în Registrul de transparență, vă rugăm să menționați numărul care îi este atribuit în Registru atunci când răspundeți la chestionarul on-line. În acest caz, contribuția va fi considerată ca reprezentând opiniile organizației dumneavoastră.

Dacă organizația din care faceți parte nu figurează în Registru, o puteți înscrie acum. Reveniți apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație înregistrată.

Chestionar

Deschideți chestionarul accesând linkul „Participați la consultare”.

Înainte de a răspunde, vă rugăm să vă asigurați că ați citit declarația de confidențialitate specifică de mai jos.

Documente de referință

DescarcăPDF - 80.1 KB

Informații suplimentare

Dacă doriți să ne contactați la coordonatele de mai jos, nu uitați să includeți în subiectul mesajului cuvintele:

CONSULTARE PRIVIND MODERNIZAREA COOPERĂRII JUDICIARE

Contact