Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
30 april 2018 - 25 juni 2018
Thema's
Digitale economie en maatschappij

Bekijk de antwoorden

Na afloop van de raadpleging zal de Commissie de reacties publiceren. Op deze webpagina zal een link naar de resultaten worden gepubliceerd.

Resultaten en volgende stappen

Wij publiceren alle reacties op de raadpleging, tenzij u in het deel met algemene gegevens uitdrukkelijk vraagt dat niet te doen.

Na afloop van de raadpleging verschijnt op deze webpagina een korte samenvatting van de resultaten. Ook wordt een samenvattend verslag met een kwalitatieve analyse van raadplegingsactiviteiten gepubliceerd.

Bevat uw reactie vertrouwelijke informatie, bezorg ons dan ook een voor publicatie bestemde versie zonder die vertrouwelijke informatie.

Doelgroep

  • Het grote publiek
  • Aanbieders van onlinehostingdiensten en hun belangenorganisaties
  • Bevoegde autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties, nationale overheden
  • Maatschappelijke organisaties
  • De academische wereld
  • Andere organisaties

Doel van de raadpleging

De raadpleging heeft twee doelstellingen. Het eerste deel van de vragenlijst bevat specifieke vragen per categorie respondenten en is bedoeld om feiten te verzamelen over de huidige werkwijzen, ervaringen, maatregelen en resultaten van individuele respondenten en organisaties in de strijd tegen illegale content online. Het tweede deel van de raadpleging is bedoeld om de perceptie, opvattingen en voorkeuren van alle respondenten ten aanzien van toekomstig beleid in de strijd tegen illegale content online te inventariseren.

Achtergrond

De beschikbaarheid en verspreiding van illegale content online blijft een belangrijk beleids- en veiligheidsprobleem in de EU. Er bestaat vooral nog veel bezorgdheid over de verspreiding online van content met betrekking tot terrorisme, haatzaaiende taal, kindermisbruik, illegale handelspraktijken, inbreuken op het auteursrecht, drugshandel, namaak en andere illegale goederen.
Op 28 september 2017 heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd met richtsnoeren over de aansprakelijkheid van onlinedienstverleners met betrekking tot illegale content online, gevolgd door een aanbeveling over maatregelen voor een doeltreffende bestrijding van illegale content online op 1 maart 2018.

De Commissie heeft een aanvangseffectbeoordeling gepubliceerd en verzamelt feiten over de doeltreffendheid van de maatregelen en de omvang van het probleem. Tegen eind 2018 zal de Commissie nagaan welke extra maatregelen de bestrijding van illegale content online doeltreffender zouden kunnen maken.

Hoe kan ik reageren?

Wilt u reageren, vul dan de onlinevragenlijst in. Deze vragenlijst is beschikbaar in 23 officiƫle EU-talen. Reacties in al deze talen zijn welkom.

Reacties die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet meer in overweging genomen.

U kunt op elk moment stoppen en de vragenlijst later afwerken. Zodra u uw reactie heeft verzonden, kunt u een kopie van uw antwoorden downloaden. 

Bijdragen per e-mail of op papier worden niet verwerkt, behalve als u de online-vragenlijst niet kunt gebruiken vanwege een handicap.

Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De online-vragenlijst beantwoordt aan de normen voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG).

Ondervindt u technische problemen, dan kunt u ons een e-mail sturen en uw reactie als Word-, pdf- of odf-bestand daarbij voegen.

Bescherming van persoonsgegevens en privacyverklaring

Naar de vragenlijst

Contact