Om samrådet

Samrådsperiod
13 november 2017 - 23 februari 2018
Politikområden
Den digitala ekonomin och det digitala samhället

Resultaten av samrådet och nästa steg

Vi kommer att publicera svaren så fort som möjligt efter att samrådet har avslutats. En länk till resultaten kommer att publiceras på sidan med samråd om den digitala inre marknaden.

Målgrupp

  • Allmänheten
  • Sociala medier
  • Nyhetsorganisationer (t.ex. radio- och tv-bolag, tidningar, nyhetsbyråer, webbmedier och faktagranskare)
  • Universitet och högskolor
  • Organisationer i civilsamhället

Syftet med samrådet

Med samrådet vill vi ta reda på vilka insatser som marknadsaktörer och andra intressenter vidtar idag och om insatserna behöver stärkas. Vi vill också utvärdera om det krävs nya åtgärder mot olika typer av falska nyheter.

Samrådet ska ge information om följande:

  1. Hur falsk information definieras och hur den sprids på nätet.
  2. Vilka åtgärder som plattformar, medier och civilsamhällets organisationer vidtar för att stoppa spridningen av falska nyheter på nätet.
  3. Hur eventuella åtgärder ska utformas för att stärka korrekt information och förebygga spridningen av desinformation på nätet.

Så lämnar du ditt bidrag

Det finns två enkäter: en för allmänheten och en för organisationer och journalister om deras yrkesmässiga erfarenheter av falska nyheter och desinformation på nätet.

Du kan svara på vilket EU-språk du vill.

Du kan när som helst spara ditt utkast och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner ditt bidrag. 

För personer med funktionsnedsättning

Webbenkäten uppfyller standarderna i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll.

Skydd av personuppgifter

Gå till frågeformuläret

Här kan du delta i samrådet om du är en privatperson eller organisation eller journalist.

Kontakt