Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
13 november 2017 - 23 február 2018
Oblasti
Digitálna ekonomika a spoločnosť

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Komisia zverejní odpovede krátko po skončení konzultačného obdobia. Odkaz na výsledky bude zverejnený na webovej stránke konzultácií týkajúcich sa jednotného digitálneho trhu.

Cieľová skupina

  • Občania
  • Platformy sociálnych médií
  • Spravodajské spoločnosti (vysielatelia, tlačené médiá, tlačové agentúry, online médiá a subjekty overujúce faktickú správnosť údajov)
  • Akademická obec
  • Organizácie občianskej spoločnosti

Cieľ konzultácie

Na základe výsledkov tejto verejnej konzultácie sa bude môcť posúdiť účinnosť opatrení, ktoré v súčasnosti uplatňujú aktéri na trhu a iné zainteresované strany, prípadnú potrebu ich rozšírenia alebo zavedenia nových opatrení na riešenie rôznych druhov falošných správ.

Konzultácia bude zhromažďovať informácie o týchto aspektoch:

  1. vymedzenie pojmu falošné informácie a ich šírenie na internete,
  2. posúdenie opatrení na boj proti šíreniu falošných informácií na internete, ktoré už prijali online platformy, spravodajské mediálne spoločnosti a organizácie občianskej spoločnosti,
  3. rozsah prípadných budúcich opatrení na zvýšenie kvality informácií a proti šíreniu dezinformácií na internete.

Spôsob predkladania príspevkov

K dispozícii sú dva dotazníky: jeden pre občanov a jeden pre právnické osoby či novinárov, vzhľadom na ich odborné skúsenosti s problematikou šírenia falošných správ a dezinformácií na internete.

Odpovedať môžete v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ.

Dotazník si môžete kedykoľvek uložiť ako koncept a vrátiť sa k nemu neskôr. Váš príspevok je k dispozícii na stiahnutie ihneď po odoslaní vašich odpovedí. 

Prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím

Online dotazník spĺňa normy stanovené v usmerneniach pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG).

Ochrana osobných údajov a vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zobraziť dotazník

Zapojte sa do konzultácie ako občan alebo ako právnická osoba či novinár.

Kontaktné údaje